Åpenhetsloven 101 – En introduksjon

Trenger dere en introduksjon til åpenhetslovens krav og aktsomhetsvurderinger? Start reisen med et tredagers kurs, holdt av UN Global Compact Norge og Etisk handel Norge, der du får en praktisk gjennomgang av metoden aktsomhetsvurderinger og eksempler på god praksis i næringslivet. Meld dere på her!

OM ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og pålegger virksomheter å sikre allmenheten tilgang til informasjon og redegjøre for aktsomhetsvurderinger innen menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv. Dette kurset vil gjennomgå hvert av de seks trinnene i aktsomhetsvurderingen og vise eksempler på god praksis fra næringslivet!

Aktsomhetsvurderinger (due diligence), som definert av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, er en risikobasert tilnærming med mål om å styrke bærekraftig forretningspraksis, i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Metodikken går ut på å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan virksomheter håndterer eksisterende og potensielle negative konsekvenser av sin forretningsdrift.

Bærekraftig forretningspraksis (Responsible Business Conduct) bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø, og er en forutsetning for å nå FNs bærekraftsmål.

Les mer under i «Opplæringsløpet».

PRISER

Hver bedrift kan sende to deltakere til Åpenhetsloven 101.

Opplæringsløpet

Kurset vil gå over tre dager – 28., 29. og 30. november 2022 (9-15 med lunsj) – og gir en praktisk innføring i aktsomhetsvurderinger.

I tillegg til å gi en innføring i åpenhetslovens krav, vil kurset gi en praktisk gjennomgang av hvert av de seks trinnene i aktsomhetsvurderingen, vise til eksempler på god praksis fra næringslivet, samt stille utvalgte ressurser til rådighet for deltakerne.

PROGRAM:

· Nadia Ullah, Forbrukertilsynet
· Aase Gundersen, Jurist
· Magne Paulsrud, Amnesty International Norge
· Simen Høy Dypvik og Kaja Elise Gresko – Etisk Handel – Aktskomhetsvurdering i praksis (over to dager)
· Besøke fra en stor bedrift som jobber med Åpenhetsloven
· Henrik Mollatt, KPMG – ESG Advisory

Deltakere på kurset får tilgang til Etisk handel Norges maler for Policy for egen virksomhet samt Retningslinjer for leverandører. Kurset er en tilpasset versjon av Etisk handel Norges eget kurs i aktsomhetsvurderinger.

Kvalifikasjonskrav

For å delta i «Åpenhetsloven 101 – En introduksjon» må bedriften være medlem av UN Global Compact eller melde seg inn, og:

  • Være interessert i å sette ambisiøse mål for utredningen av aktsomhetsvurderinger i tråd med det tempoet og omfanget åpenhetsloven legger til rette for.
  • Utnevne to representanter som deltar i kurset og påfølgende arrangementer, samt en representant på ledernivå som følger kursutviklingen, gir støtte ved behov, og deltar i arrangementer på høyt nivå.

TIDSLINJE FOR PROGRAMMET

 

STED

Hybrid: Digitalt og NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon, Middelthuns gate 27, Oslo.

MELD DIN INTERESSE

UN Global Compact Norge lanserte «Åpenhetsloven 101 – En introduksjon» høsten 2022. Hvis du har spørsmål eller ønsker å registrere deg for programmet er du velkommen til å sende en e-post til medlem@globalcompact.no.