Åpenhetsloven 101

Trenger dere en introduksjon til åpenhetslovens krav til bedrifter om aktsomhetsvurderinger? Start reisen med et todagers kurs holdt av Etisk Handel Norge, der du får en praktisk gjennomgang aktsomhetsvurderinger og eksempler på god praksis i næringslivet. Meld dere på her!

OM ÅPENHETSLOVEN

Bærekraftig forretningspraksis (Responsible Business Conduct) bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø, og er en forutsetning for å nå FNs bærekraftsmål. Aktsomhetsvurderinger (due diligence), som definert av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, er en risikobasert tilnærming med mål om å styrke bærekraftig forretningspraksis, i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Metodikken går ut på å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan virksomheter håndterer eksisterende og potensielle negative konsekvenser av sin forretningsdrift. Åpenhetsloven, som trer i kraft 1. juli 2022, vil pålegge opp mot 9.000 større norske virksomheter å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger innen menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv.

 

PRISER

Kompetanseprogram for bærekraft 2022

Opplæringsløpet

Kurset vil gå over tre dager høsten 2022 og gir en praktisk innføring i aktsomhetsvurderinger. I tillegg til å gi en innføring i åpenhetslovens krav, vil kurset gi en praktisk gjennomgang av hvert av de seks trinnene i aktsomhetsvurderingen, vise til eksempler og god praksis fra innlegg fra næringslivet, samt stille utvalgte ressurser til rådighet for deltakerne.

Deltakere på kurset får tilgang til Etisk Handel Norges maler for Policy for egen virksomhet samt Retningslinjer for leverandører. Kurset er en tilpasset versjon av Etisk handel Norges egen kursrekke i aktsomhetsvurderinger som gjennomføres hver høst og vår.

Kvalifikasjonskrav

For å delta i åpenhetsloven 101 må bedriften være medlem av UN Global Compact eller melde seg inn, og:

  • Være interessert i å sette ambisiøse mål for utredningen av aktsomhetsvurderinger i tråd med det tempoet og omfanget åpenhetsloven legger til rette for.
  • Utnevne to representanter som deltar i kurset og påfølgende arrangementer, samt en representant på ledernivå som følger kursutviklingen, gir stønad ved behov, og deltar i arrangementer på høyt nivå.

Meld din interesse 

UN Global Compact Norge lanserer Åpenhetsloven 101 høsten 2022. Hvis du har spørsmål eller ønsker å registrere deg for programmet er du velkommen til å sende en e-post til medlem@globalcompact.no.