Åpenhetsloven 101 – En introduksjon

Trenger dere en introduksjon til åpenhetslovens krav og aktsomhetsvurderinger? Start reisen med et tredagers kurs, holdt av UN Global Compact Norge og Etisk handel Norge, der du får en praktisk gjennomgang av metoden aktsomhetsvurderinger og eksempler på god praksis i næringslivet. Ta kontakt her for å lære mer!

OM ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og pålegger virksomheter å sikre allmenheten tilgang til informasjon og redegjøre for aktsomhetsvurderinger innen menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv. Dette kurset vil gjennomgå hvert av de seks trinnene i aktsomhetsvurderingen og vise eksempler på god praksis fra næringslivet!

Aktsomhetsvurderinger (due diligence), som definert av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, er en risikobasert tilnærming med mål om å styrke bærekraftig forretningspraksis, i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Metodikken går ut på å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan virksomheter håndterer eksisterende og potensielle negative konsekvenser av sin forretningsdrift.

Bærekraftig forretningspraksis (Responsible Business Conduct) bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø, og er en forutsetning for å nå FNs bærekraftsmål.

Les mer under i «Opplæringsløpet».

PRISER

Hver bedrift kan sende to deltakere til Åpenhetsloven 101.

Opplæringsløpet

Kurset går over to dager og gir en praktisk innføring i aktsomhetsvurderinger.

I tillegg til å gi en innføring i åpenhetslovens krav, vil kurset gi en praktisk gjennomgang av hvert av de seks trinnene i aktsomhetsvurderingen, vise til eksempler på god praksis fra næringslivet, samt stille utvalgte ressurser til rådighet for deltakerne.

Deltakere på kurset får tilgang til Etisk handel Norges maler for Policy for egen virksomhet samt Retningslinjer for leverandører.

Kurset er en tilpasset versjon av Etisk handel Norges eget kurs i aktsomhetsvurderinger.

Kvalifikasjonskrav

For å delta i «Åpenhetsloven 101 – En introduksjon» må bedriften være medlem av UN Global Compact eller melde seg inn, og:

  • Være interessert i å sette ambisiøse mål for utredningen av aktsomhetsvurderinger i tråd med det tempoet og omfanget åpenhetsloven legger til rette for.
  • Utnevne to representanter som deltar i kurset og påfølgende arrangementer, samt en representant på ledernivå som følger kursutviklingen, gir støtte ved behov, og deltar i arrangementer på høyt nivå.

TIDSLINJE FOR PROGRAMMET

Oppdatert tidslinje kommer snart

STED

Hybrid og/eller fysisk

MELD DIN INTERESSE

Hvis du har spørsmål eller ønsker å registrere deg for programmet er du velkommen til å sende en e-post til medlem@globalcompact.no.