Fem vippepunkter for havet – den globale havplattformen

Publisert 11.12.2019 av UNGC Norge

Den Globale Havplattformen ble lansert i New York på verdens havdag i 2018. På halvannet år har plattformen rukket å utrette mye. DNB, DNV GL, Cermaq Lloyds Register, Equinor , GIEK, Kongsberggruppen og Gard er noen av de norske deltakerne.

– Havet gir oss mat, energi, vann, arbeidsplasser og økonomiske goder for mennesker i alle land, selv de uten kystlinje. Det er en kritisk buffer mot klimaendringene, og en gigantisk ressurs for bærekraftig utvikling. Havets helse er tett knyttet til jordas helse og alt liv på jorda

I havplattformen er ledene industrier på aquakultur, energiproduksjon, fiskenæringen og shipping koblet sammen med nøkkelbanker, aksjefond og forsikringsselskap. Mer enn 300 interessenter var med å utarbeide rapporten “Global Goals, Ocean Opportunities Report”. Resultatet er fem vippepunkter for å bedre havets helse: 

Fullstendig sporbar sjømat

For å nå bærekraftsmål nummer to om å utrydde sult er sjømat viktig. Sjømat spiller en kritisk rolle i å skape et matsystem som sørger for næring til en økende verdensbefolkning, sikre anstendig arbeid og for å beskytte miljøet. Sjømat kan produseres med et relativt lite karbonavtrykk sammenlignet med kjøtt.  

Bærekraftig fisk og sjømat avhenger av en transparent sjømatsnæring, med en sporbar verdikjede. En av de største truslene er ulovlig fiske, som fører til tap av det biologiske mangfoldet, presser ressursene og som ofte innebærer dårlige arbeidsforhold og tvangsarbeid.  

Ny teknologi kan sørge for bedre oversikt og kontroll for å sikre en bærekraftig verdikjede. Sporingsmetoder kan informere forbrukeren om alt fra opprinnelse, produksjonsmetode og arbeids- og menneskerettigheter knyttet til måltidet de har på tallerkenen.  

En global bevegelse for å øke mengden sporbar sjømat er et av vippepunktene for et bærerkaftig og sunt hav.  

Grønn skipsfart

Den globale shippinindustrien står for rundt 90 prosent av global handel. Verden trenger en global handel med mindre miljøavtrykk. Samarbeid mellom private og offentlige aktører for å senke utslippene knyttet til shipping er en viktig brikke i å sikre bærekraftig handel.  

Den internasjonale maritime organisasjonen (IMO) har satt som mål å redusere drivhusgassene fra skip med 50 prosent innen 2050. Teknologiske fremskritt i skipsdesign og ingeniørkunst, bedre tilgang til alternativt drivstoff og digitale løsninger er nøkkelen mot nullutslipps shipping.  

Ny teknologi og kompetanse kan drive de nødvendige endringene. Allerede ser man en sterk økning i nullutslippsskip for kortere distanser. Løsningene som allerede finnes, må ekspanderes. Dette er et felt hvor Norge har vært tidlig ute og er ledende i utviklingen. Behovet for slike skip kan bety mange forretningsmuligheter utover landegrensene for norske selskaper som Ullstein Group, som blant annet bygger hybrid skip.  

Grønnere skip på et blåere hav er at av vippepunkt for et bærekraftig og sunt hav.  

Fornybar energi

For at jordas temperatur ikke skal stige mer enn 1,5 grader må jordas utslipp kuttes med 7,6 prosent hvert år frem mot 2030, ifølge en rapport fra FNs Miljøprogram. Samlet må verdens utslipp halveres innen 2030 og nå et nullpunkt innen 2050, hvis vi vil unngå de verste konsekvensene av klimaendringene.  

Energi fra havvind, strømmer, tidevann og bølger vil spille en sentral rolle for å nå de globale målene. Globalt står havvind for 0,3 prosent av kraftbehovet, i Europa er andelen rundt ett prosent høyere. Beregninger viser at havvind har et enormt potensial for å møte verdens kraftbehov i fremtiden.  

Mer havkraft i verden byr på gode forretningsmuligheter for norske selskaper. Aker Solutions og Equinor er blant medlemmene i Global Compact som allerede satser på havvind. 

Kraftproduksjon til havs kan stå for pålitelig og rimelig elektrisitet for alle, og er et av vippepunkt for et bærekraftig og sunt hav.  

Kartlegging av havet

Man regner med at rundt 5 prosent av havet er oppdaget av mennesker. Havets enorme størrelse kombinert med kostnaden og teknologien knyttet til innsamling av data over tid har hindret forskere i kartlegging og forskning 

For å møte behovene til en voksende befolkning må vi belage oss på å bruke mer av havets ressurser. Havbunnsmineraler er en av havets mest verdifulle ressurser. Avleiringer på havbunnen har høye nivåer av mineraler som kobolt, kobber og nikkel. Det er alle råmaterialer som er viktige for et lavutslippssamfunn. Mineralene kan brukes i batterier, som igjen kan erstatte fossilt brensel.  

Ansvarlig forvaltning av havet og dets ressurser krever kunnskap og data om hvordan havet er i endring. Havbaserte industrier kan samarbeide med FN i innhenting av marine data gjennom sterke partnerskap og kunnskapsdeling. FNs  Decade of Ocean Science” er en satsning på dette området, koordinert av FN. Norske REV Ocean er et skip som skal forske på havet og bli med i arbeidet med å kartlegge havet.  

Kartlegging av havet og kunskapsdeling er et av vendepunktene for et bærekraftig og sunt hav.  

Søppelhåndtering

Store mengder plast har funnet veien til havet og har blitt ett av de mest synlige tegnene på det moderne samfunns miljøavtrykk. Bilder av store øyer av plast som flyter på havet og av dyr som blir skadet eller drept av plastforsøpling har skapt stor oppmerksomhet. I tillegg er det mindre synlige ting som rester fra produkter til jordbruk og avfallsvann, som forurenser havene 

Plast er et nyttig materiale på mange områder, og det er lite trolig å stoppe all bruken av plast. Ansvarlig forbruk av plast og forbedret søppelhåndtering vil utgjøre en stor forskjell. Søppelhåndtering er verken kostbart eller teknisk vanskelig, så alt ligger til rette for store endringer på området de neste årene 

Næringslivet spiller en viktig rolle og har et stort ansvar for å bruke innovative løsninger og metoder som fremmer en sirkulær økonomi. Ved å redusere miljøavtrykket og bruken av jomfruplast i industrien, støtter selskaper opp om et bærekraftig hav.  

Å stoppe plast fra å havne i havet, vil være et viktig vippepunkt for et bærekraftig og sunt hav. 

Nasjonal havplattform

At noen av norges største selskaper er aktive i den globale havplattformen er kjempebra. Nå vil vi ha samme fokus på den norske kyst og hav med en nasjonal havplattform. Med et nasjonalt fokus, vil en havplattform ha stort potensiale for et mer bærekraftig hav her til lands. Se mer her. For å bli med i plattformen må man være medlem av UN Global Compact Norge. Enda ikke medlem? Les om fordelene og meld deg enkelt inn her