Kompetanseprogram Agder – Arendal

Som en del av prosjektet vil UN Global Compact Norge i samarbeid med de lokale næringsforeningene og -hagene, tilby et kompetanseprogram som består av fysiske workshops.

Tidspunkt

17. apr
5. jun

Arrangør

UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

Kompetanseprogrammet er praktisk rettet og skreddersydd for små- og mellomstore bedrifter som ønsker å komme i gang med systematisk bærekraftsarbeid for å styrke sin konkurransekraft og ruste seg for fremtiden.

Kompetanseprogrammet består av fire fysiske workshops som bygger på hverandre og veileder bedriften i en stegvis prosess hvor bedriften utfører en forenklet dobbel vesentligshetsanalyse.

I workshop 1 og 2 veiledes bedriftene i å gjennomføre en forenklet dobbel vesentlighetsanalyse hvor man kartlegger hvilke bærekraftsområder bedriften har størst påvirkning på, og hvilke risikoområder som påvirker bedriften. I workshopen brukes verktøyet vesentlig.no, som er utviklet av Miljøfyrtårn og UN Global Compact, og er gratis å bruke. Analysen gir svar på hvilke bærekraftstiltak som bør prioriteres og gir størst effekt på både bærekraft og lønnsomhet i den enkelte bedrift.

Workshop 3 gir metodikk og rammeverk for å sette konkrete mål for bærekraft i bedriften, og fokusere på å lage en handlingsplan for å nå målene.

I workshop 4 gis en introduksjon til standarder og rammeverk for bærekraftsrapportering og grunnleggende prinsipper for god kommunikasjon om bedriftens bærekraftstiltak.

Du trenger ikke å ha noen forhåndskunnskap om bærekraft for å delta i kompetanseprogrammet, men det er viktig at du har god innsikt i bedriften og interne prosesser for å få størst nytteverdi. Om du er daglig leder, nyansatt bærekraftsansvarlig eller har andre lederansvar i din bedrift, er du hjertelig velkommen. Du kan komme alene eller ta med en kollega, men vi anbefaler å stille to fra hver virksomhet. Kompetanseprogrammet er utviklet av UN Global Nettverk Norge.

Kompetanseprogrammet i Arendal vår 2024:

Onsdag 17.april 2024, kl 8.30 – 12.00:
Workshop 1: Vesentlighetsanalyse del 1.
Sted: Teaterplassen 3, 4836 Arendal (GRID-huset).

Tirsdag 7.mai 2024, kl 8.30 – 16.00:
Workshop 2: Vesentlighetsanalyse del 2 og
Workshop 3: Sette mål og iverksette tiltak.

Sted: Sparebanken Sør i Arendal,  Vesterveien 1 A/B, 4836 Tyholmen, Inngang Kirkebakken.

Onsdag 5. juni 2024, kl 8.30 – 12.00:
Workshop 4: Rapportering og kommunikasjon.
Sted: Sparebanken Sør i Arendal,  Vesterveien 1 A/B, 4836 Tyholmen, Inngang Kirkebakken.

Pris
Pris for fullt kompetanseprogram pr bedrift :

Pr bedrift (medlem*):             kr 5000,-** (opptil to deltakere for prisen av en).
Pr bedrift (ikke-medlem):       kr 8.500,- **(opptil to deltakere for prisen av en).

*Medlemsprisen gjelder bedrift som er medlem av UN Global Nettverk Norge og/eller en næringsforening / deltaker i næringshageprogram i Næringsalliansen i Agder.
**Det påløper ikke mva.

* * *

Meld deg på

Tidspunkt:

17. apr
5. jun

Arrangør:

UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

Påmelding