Verdens første bærekraftsobligasjon lansert: Vi oppfordrer norske selskaper til å følge etter

Publisert 22.01.2020 av UNGC Norge

Grønne obligasjoner er i vinden og etterspørselen fra investorer øker. Nå har et italiensk selskap tatt skrittet enda lenger og lansert verdens første obligasjon konkret forankret i bærekraftsmålene. UN Global Compact Norge oppfordrer norske selskaper til å følge etter.

Energiselskapet Enel lanserte nylig verdens første obligasjon som konkret tar utgangspunkt i bærekraftsmålene. Obligasjonen utgjør i dag 1,5 milliarder amerikanske dollar eller over 13 milliarder kroner på markedet. Utstedelsen overtegnet sin egen størrelse nesten tre ganger, med innkommende ordre på over 35 milliarder kroner.

– Dette er et konkret eksempel på at å satse på bærekraft i næringslivet, er lønnsomt for bedriften, men også bra for planeten og oss som bor her. Foreløpig har vi ingen obligasjoner i Norge som er direkte knyttet til bærekraftsmålene og deres delmål, men vi håper å se det i framtida, sier direktør i UN Global Compact Norge, Kim N. Gabrielli.

 

27 grønne obligasjoner omsettes ved Oslo Børs. Forskjellen på en grønn obligasjon og en bærekraftsobligasjon, er at sistnevnte er forankret i klart definerte bærekraftsmål og knyttet både til den sosiale og klimamessige dimensjonen av bærekraft. Der en grønn obligasjon gjerne fokuserer på klimavennlige og energisparende tiltak og investeringer, kan en bærekraftsobligasjon i tillegg rette seg mot andre bærekraftsmål, som å utrydde fattigdom og sult. Enel planlegger ifølge en pressemelding å tjene penger på forretningsbeslutninger som konkret knytter seg til fire av bærekraftsmålene.

 

– Skal vi nå bærekraftsmålene innen fristen i 2030 har vi dårlig tid. For å få det til blir det avgjørende at næringslivet knytter investeringer direkte til bærekraftsmålene. Derfor ber vi nå norske selskaper følge etter og utstede bærekraftsobligasjoner tydelig forankret i bærekraftsmålene, legger Gabrielli til.

 

UN Global Compact lanserte nylig en rapport om bærekraft og finans. Rapporten gir veiledning i hvordan selskaper kan endre sine forretningsmodeller samtidig som de bidrar til å nå bærekraftsmålene innen 2030. Nye forretningsmodeller kan åpne mer enn 100 milliarder norske kroner i markedsmuligheter.

 

Ifølge rapporten er det en økende interesse blant investorer til å støtte bærekraftsmålene gjennom investeringer i både obligasjoner og aksjer som bidrar positivt til bærekraftsmålene.

 

– Interessen og mulighetene er der. At Oslo Børs var første i verden til å ha en egen liste over grønne obligasjoner er kjempebra og viser vilje. Men Norge må fortsette å vise vei, og vi håper norske selskaper tar oppfordringen og at Oslo Børs blir første børs i verden med egen liste over obligasjoner forankret konkret i FNs bærekraftsmål, avslutter Gabrielli.

Fakta

• Rapporten “Corporate Finance – a roadmap to mainstream SDG investments” kan lastes ned her.

• Listen over grønne obligasjoner på Oslo børs er tilgjengelig her.

• Globalt har mange sosial- og klimaobligasjoner blitt utstedt av finansielle institusjoner som HSBC og Verdensbanken. I Norge er de fleste grønne obligasjonene utstedt av energiselskaper, men også andre typer selskaper som DNB og Norgesgruppen har utstedt grønne obligasjoner som har blitt uavhengig vurdert for å havne på listen.

• Les mer om Enels bærekraftsobligasjon her.

• FNs bærekraftsmål er 17 mål som utgjør en felles plan for verden for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les mer her.