UN Global Compact – rapportering for bedrifter

Medlemsbedrifter- og organisasjoner i UN Global Compact har forpliktet seg til å utarbeide en årlig rapport (Communication on Progress, CoP) basert på våre ti prinsipper om ansvarlig næringsliv.

Medlemsbedrifter i UN Global Compact har forpliktet seg til å utarbeide en årlig rapport, en såkalt kommunikasjon om fremgang («Communication on Progress – CoP»). Rapporten skal løfte fram selskapets engasjement for UN Global Compacts 10 prinsipper om menneskerettigheter, antikorrupsjon, arbeidsliv og miljø, og ansvarlig drift av selskapet. Karoline Bakka Hjertø, bærekraftsleder i SpareBank 1 Østlandet og tidligere nestleder i vårt styre har skrevet en artikkel med råd om bærekraftsrapportering for bedrifter her.

Rapporteringens minstekrav

De tre minstekravene til CoP-rapporteringen er:

  • En uttalelse fra selskapets administrerende direktør, som uttrykker fortsatt støtte for UN Global Compact og dermed fornyer selskapets forpliktelser til initiativet.
  • En beskrivelse av de praktiske initiativene som bedriften har introdusert, eller planlegger å gjennomføre, for å implementere de 10 prinsippene og deres fire hovedområder: Menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og antikorrupsjon.
  • En oversikt over bedriftens resultater basert på indikatorene brukt i rapporteringen. (se eksempler på næringslivsindikatorer her)

Rapporteringsnivå

Formatet til en CoP-rapport er fleksibelt, og rapporten kan skrives på alle språk så lenge den oppfyller minstekravene. Selskaper er på forskjellige stadier i bærekraftsarbeidet og kan derfor rapportere på tre ulike nivåer. Når selskapet laster opp en CoP-rapport, må selskapet gjennomføre en egenvurdering. Basert på dette kan CoP-rapporten kategoriseres på et av følgende tre nivåer:

  • GC Advanced: CoP-rapport som oppfyller de tre minstekravene og i tillegg inkluderer indikatorer knyttet til bærekraftsmålene, bruk av bærekraftsmålene og de ti prinsippene i strategiarbeid og forretningsutvikling, samt strategisk ledelse basert på bærekraftsmålene.
  • GC Active: CoP-rapport som oppfyller de tre minstekravene.
  • GC Learner: Bedrift som ikke oppfyller alle minstekravene i CoP-rapporten vil kunne få innvilget en periode på 12 måneder til å sette seg inn i disse. Støtte gis fra UN Global Compact gjennom opplæringsportalen, Global Compact Academy.

Guide, verktøy og rapporterings-eksempler

Verktøy og guide

Rapporteringseksempler

Rapportering for medlemsorganisasjoner

Mer informasjon om rapportering for organisasjoner på UN Global Compacts rapporteringsportal

26.februar arrangerte vårt nettverk for rapportering (Sustainability Reporting Network) webinaret  «EU Taxonomy: Practical Insights on Sustainability.» Du kan se hele webinaret her: