UN Global Compact – rapportering for bedrifter - UN Global Compact Norway

UN Global Compact – rapportering for bedrifter

Medlemsbedrifter- og organisasjoner i UN Global Compact har forpliktet seg til å utarbeide en årlig rapport basert på våre ti prinsipper om ansvarlig næringsliv.

Medlemsbedrifter i UN Global Compact har forpliktet seg til å utarbeide en årlig rapport, en såkalt kommunikasjon om fremgang («Communication on Progress – CoP»). Rapporten skal løfte fram selskapets engasjement for UN Global Compacts 10 prinsipper om menneskerettigheter, antikorrupsjon, arbeidsliv og miljø, og ansvarlig drift av selskapet. Karoline Bakka Hjertø, bærekraftsleder i SpareBank 1 Østlandet og nestleder i vårt styre har skrevet en artikkel med råd om bærekraftsrapportering for bedrifter her.

Rapporteringens minstekrav

De tre minstekravene til CoP-rapporteringen er:

  • En uttalelse fra selskapets administrerende direktør, som uttrykker fortsatt støtte for UN Global Compact og dermed fornyer selskapets forpliktelser til initiativet.
  • En beskrivelse av de praktiske initiativene som bedriften har introdusert, eller planlegger å gjennomføre, for å implementere de 10 prinsippene og deres fire hovedområder: Menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og antikorrupsjon.
  • En oversikt over bedriftens resultater basert på indikatorene brukt i rapporteringen. (se eksempler på næringslivsindikatorer her)

Rapporteringsnivå

Formatet til en CoP-rapport er fleksibelt, og rapporten kan skrives på alle språk så lenge den oppfyller minstekravene. Selskaper er på forskjellige stadier i bærekraftsarbeidet og kan derfor rapportere på tre ulike nivåer. Når selskapet laster opp en CoP-rapport, må selskapet gjennomføre en egenvurdering. Basert på dette kan CoP-rapporten kategoriseres på et av følgende tre nivåer:

  • GC Advanced: CoP-rapport som oppfyller de tre minstekravene og i tillegg inkluderer indikatorer knyttet til bærekraftsmålene, bruk av bærekraftsmålene og de ti prinsippene i strategiarbeid og forretningsutvikling, samt strategisk ledelse basert på bærekraftsmålene.
  • GC Active: CoP-rapport som oppfyller de tre minstekravene.
  • GC Learner: Bedrift som ikke oppfyller alle minstekravene i CoP-rapporten vil kunne få innvilget en periode på 12 måneder til å sette seg inn i disse. Støtte gis fra UN Global Compact gjennom opplæringsportalen, Global Compact Academy.

Guide, verktøy og rapporterings-eksempler

Verktøy og guide

Rapporteringseksempler

Rapportering for medlemsorganisasjoner

Mer informasjon om rapportering for organisasjoner på UN Global Compacts rapporteringsportal