Ny rapport fra FNs uavhengige forskerpanel: Vi må handle nå, men det er håp 

Publisert 22.01.2020 av UNGC Norge

Utviklingen holder på å spore av og den går for sakte om vi skal nå bærekraftsmålene innen fristen. Tydelige og systematiske tiltak må settes inn og næringslivet må spille en sentral rolle, viser en fersk rapport.

FNs uavhengige forskerpanel sier at utviklingen går for sakte og at verden ikke er på riktig vei om vi skal nå de 17 felles bærekraftsmålene. Panelet har brukt scenariotenkning i en ny rapport og konkluderer med at det må en kraftig retnings- og taktendring til skal bærekraftsmålene 169 delmål kunne innfris. De legger samtidig fram seks innsatsområder de mener kan få fart på utviklingen. 

 

– Alarmklokkene bør ringe. Det er kun litt over 10 år igjen til fristen for bærekraftsmålene og vi ligger et godt stykke bak. Forskerpanelet sier det er mulig å nå flere av målene, men da må vi endre takt og retning i arbeidet umiddelbart. Ja vi må rett og slett brette opp ermene, sier Kim N. Gabrielli, direktør for FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv i Norge, UN Global Compact Norge.

FNs generalsekretær rapporterer hvert år på hvordan verdens land ligger an med bærekraftsmålene og hva som gjenstår skal vi nå dem. Årets rapport viser at verden neppe vil nå de 169 delmålene i bærekraftsmålene innen 2030, hvis vi fortsetter i samme utviklingstakt som i dag. FN har bedt uavhengige forskere se nærmere på dette. Resultatet av den uavhengige vurderinger er rapporten «Global Sustainable Development Report» som ble lansert i septemberForskerpanelet peker på økende ulikhet, klimaendringer, et truet naturmangfold og menneskelig avfall som på tvers av alle bærekraftsmålene nå truer utviklingen spesielt. Endringene skjer samtidig og i et høyere tempo enn før, og truer med å endre planeten permanent på områder som vi ikke kan gjøre om på et senere tidspunkt. 

– For å løse det forskerne peker på, og for å nå bærekraftsmålene edet avgjørende med en samlet innsats, der både stat, næringslivorganisasjonene og enkeltpersoner bidrar, sier Gabrielli

Det uavhengige forskerpanelets konklusjonen er klar: Menneskeheten må endre retning og takt skal vi ha noe som helst mulighet til å nå bærekraftsmålene innen 2030.  Men det er håp, rapporten viser også til seks innsatsområder som vil sette fart på utviklingen og sikre en raskere og mer omfattende omstilling til framtida enn det vi har sett så langt. 

Menneskelig velferd og kompetanse, rettferdige økonomier, matsystemer, fornybar energi, positiv utvikling både i byer og i distrikter, og en avgjørende dreining mot å beskytte lufta, havet og landområdene menneskene lever i – er de seks innsatsområdene som gjør at det er håp.

– Oppgaven er enorm. Men optimismen like stor. Næringslivet må spille en avgjørende rolle for en rettferdig økonomi, fornybar energi og menneskelig kompetanse. Samtidig gir bærekraftsutfordringene næringslivet mange businessmuligheter framover. Det gir et insentiv som gjør at jeg ser optimistisk på fremtiden på planeten og menneskehetens vegne, avslutter Gabrielli