Mer forbruk og mindre gjenbruk over hele verden

Publisert 28.01.2020 av UNGC Norge

Det globale forbruket av materialer per år har for første gang i historien passert 100 milliarder tonn, samtidig minker gjenbruk, ombruk og resirkulering av materialer. Det er en forretningsmulighet for norske bedrifter, men det vil kreve målrettet innsats fra myndighetene og næringslivet.   

Den nye rapporten Circularity Gap Report 2020  viser at verden nå bare er 8,6 prosent sirkulær. Av alle mineraler, metaller, fossilt brensel og biomasse som settes til verks hvert år er det kun 8,6 prosent som blir brukt om igjen. Det er et fall fra 9,1 prosent siden den årlige rapporten ble lansert for første gang for to år siden.


– Tallet er nedslående, men på samme tid oppløftende. At litt over 91 prosent av ressurser bare blir utnyttet en eneste gang gir bedrifter mange muligheter til å drive mer sirkulært. Det kan gi både kostnadskutt og økt verdiskapning, sier Kim N. Gabrielli, direktør i UN Global Compact Norge. 


Fra å ha en økonomi der vi bruker ting én gang; en lineær økonomi, må vi gå over til en økonomi der vi bruker ting mange ganger; en sirkulær økonomi. I dette skiftet er føringer og tilrettelegging fra myndighetene veldig viktige. Næringslivet, som er de som bruker de fleste ressursene i første omgang, må jobbe tett med myndigheter, egen drift og verdikjede for å få til en overgang fra lineær til sirkulær økonomi. Vi er vant til å tenke gjenbruk og avfallshåndtering, men en sirkulær økonomi handler også om å gå fra å eie til å leie, fra produkt til tjeneste. Og å designe produkter for at de skal brukes mer enn en gang. Eksempler på produkter og tjenester er bildelingstjenester, gjenbruk av klær og materialer i byggebransjen. 

 


13 europeiske land har utviklet nasjonale strategier, men i Norge er en slik strategi fortsatt ikke satt ut i livet. I en verden hvor ressursbehovet blir større og større, er det helt essensielt å bruke ressurser mer enn én gang, da trenger vi en nasjonal strategi for sirkulærøkonomi.  


– Vi risikererenglobal katastrofe hvis vi fortsetter å behandle verdens ressurser som om de er utømmelige. Myndigheter må umiddelbart implementere løsninger for en sirkulær økonomi,hvis vi ønsker at de beregnede 10 milliarder menneskene som vi kommer til å være på jorden innen midten av århundret skal ha en god livskvalitet,uten at kritiskeprosesserpå jorda blir destabilisert,sier HaraldFriedl, CEO iCircleEconomy i en pressemelding.

Om

  • Organisasjonen Circular Economy er en organisasjon som jobber med næringslivet, byer og myndigheter for å identifisere muligheter for en overgang til en sirkulær økonomi og tilbyr praktiske og skalerbare løsninger for å gjøre mulighetene om til realitet. Les mer her