Konserndirektør Lars Erik Lund tar over som styreleder: Vil være en støttende og strategisk ressurs for organisasjonen

Publisert 02.05.2023 av UNGC Norge

Med et personlig brennende engasjement for bærekraft i sin helhet og troen på livslang læring, er nyvalgte styreleder Lars Erik Lund i Global Compact Norge en ressurssterk og kunnskapsrik mann. Han har et stort fokus på et godt samarbeid mellom de forskjellige instansene i næringslivet, nye nettverk og kontakter.   

Skjæringspunktet mellom bærekraft og næringsliv 

Du har vært med i styret en stund, men nå har du fått vervet som styreleder. Hvorfor er det et verv du vil påta deg?  

– For det første synes jeg at det å være med i styret har vært veldig spennende. Jeg liker organisasjoner og å jobbe med ting som har et formål – og jeg liker formålet. Jeg har et litt personlig, brennende engasjement for bærekraft i sin helhet og synes at det er noe man bør engasjere seg i og ta ansvar for. Så er skjæringspunktet mellom bærekraft og næringsliv veldig spennende: i hvilken grad kan virksomheter ha en rolle som skaper gode samfunnsmiljøer istedenfor å betale for den skaden vi gjør.

Lars Erik Lund tar over som styreleder etter Wenche Grønbrekk fra Cermaq Group. Lund har mange års erfaring fra Crux Kommunikasjon, Statoil og sin nåværende jobb som konserndirektør for strategi og bærekraft i Veidekke. De siste årene har han også jobbet svært målrettet mot bærekraft og er blant annet styremedlem i Grønn Byggallianse og Sisters in Business.  

Hvilke forventninger har du til styrearbeidet fremover?  

–Jeg håper at styret og styrets rolle kan være av en støttende karakter og en strategisk ressurs for sekretariatet, mer enn et kontrollerende organ. Forhåpentligvis greier vi å finne et samarbeid der styret er en medspiller.  

Hva med sekretariatet og organisasjonen, har du noen forhåpninger her?  

– Hehe, veldig store! Jeg vil snu det rundt. I større grad er min rolle å være en service og støtte slik at jeg kan hjelpe organisasjonen med å få det de trenger fra styret. For eksempel er styret ekstremt kompetent med masse erfaring fra ulike bransjer, ståsteder og perspektiver. S

«- …et privilegium»

Du er jo konserndirektør for strategi og bærekraft og en travel mann, hvorfor bruke tid på dette?  

–Det er helt andre veien rundt, dette er et privilegium å ha denne rollen. At det i det hele tatt er noen som synes dette er fornuftig. Jeg føler ikke det er så lenge siden jeg gikk ut av handelshøyskolen, men så er det plutselig folk som henvender seg og sier “du har jo erfaring” og at man ønsker å benytte seg av det, så for meg føles det som et privilegium.  

Apropos skolebenk, du har jo akkurat fullført en NHH Executive sitt bærekraftprogram, hva tar du med deg?  

Perspektivet blir helt annerledes fordi du kommer fra et annet ståsted, et siviløkonom perspektiv med profitt og virksomhet. Året med disse temaene på NHH er nok det mest skjellsettende og viktigste året i min karriere. Men så kommer du inn i det med forståelse for at det er ikke nødvendigvis et plagsomt dilemma eller avveining mellom lønnsomhet og bærekraft. 

Livslang læring 

Kompetanseheving. Hvor viktig er det?  

–Nå snakker du om de tingene jeg brenner mest for; livslang læring. Jeg burde tatt siv-øk igjen, for nå hadde jeg skjønt mer av hva jeg studerte da. For min egen del leter jeg alltid etter nye kurs og ting fordi jeg synes det er spennende å lære. Man blir aldri utlært, endringstakten i verden er så høy at man må tenke nye tanker og utfordre de man har. Jeg har påstartet andre kurs også på universitetet, slik at jeg kommer nok til å bruke tid på det også fremover.  

UN Global Compact ble etablert i Norge i 2019. Siden den gang har Kim N. Gabrielli vært ansatt som direktør.  Gabrielli, er ikke i tvil om at Lund vil fungere godt i rollen som styreleder. 

–I en tid verden og Norge trenger et bærekraftig næringsliv mer enn noen gang 

Klare for økt samarbeid: Lars Erik Lund og Kim N. Gabrielli ser frem til å jobbe tettere sammen nå som Lund har blitt styreleder.

før, er den samlede verdien av å ha et stødig styre i front viktig. Her passer Lars Erik Lund svært godt inn som styreleder. Jeg tror Lund vil løfte engasjementet og bygge videre på bærekraftskompetanse i norsk næringsliv. Han har faglig tyngde og bringer nye perspektiver på agendaen til videre strategisk arbeid for å skape endring.

“Impact” er det viktigste stikkordet

UN Global Compact Norge skal bidra til at norske virksomheter kan jobbe enda tettere sammen om utfordringer de står overfor. Dermed er medlemmene i organsisjonen avgjørende. Styret består nettopp av medlemmer. Lund er ikke i tvil om hva han synes er det viktigste organisasjonen og styret kan gjøre for medlemmer fremover:

Vi når ikke de målene vi har tenkt å nå verken på klima eller sosiale bærekraftmål om vi ikke hjelper hverandre. “Impact” er det viktigste stikkordet. I hvilken grad kan vi faktisk få til de resultatene og gjennomslag, for å og redusere de negative eksternalitetene og bedret de positive eksternalitetene som virksomheter har. Jeg er overbevist om at å delta i denne organisasjonen der du får møte andre organisasjoner, toppledere og lære av erfaringer er veldig virkningsfullt. Jeg tror vi har alt å tjene på å i større grad samarbeide om det. Dette er jo ikke et konkurranseløp, det er spørsmål om å trekke andre opp.    

Fra et medlemsperspektiv, hvor har vi en vei å gå som organisasjon?  

–Det vet jeg ikke. UN Global Compact Norge har vel vært i en vekstfase og litt oppstart de siste årene, men nå er man en moden, eller en organisasjon forbi puberteten i hvert fall. Nå er jobben å få gode driftsrutiner og få det til å fungere slik at man slipper å bruke mye tid på det. Slik at vi kan drive fremover langs de ambisjonene vi har. Jeg ser frem til at vi som styre og medlemmer hjelper til å få til det. Vi må finne gode strategier for hvordan man skal løse det og hvordan organisasjonen kan gjøre det på best mulig måte. Jeg er en ekstremt lite kontrollerende fyr,jeg stoler på Kim og resten av sekretariatet og gleder meg til å samarbeide og håper det blir et godt og gjensidig samarbeid.  

Verdien av vurderinger 

Hva kjennetegner deg som leder?  

Jeg bruker mye tid på å tenke gjennom problemstillinger, snakker mye med folk og stoler på andre vurderinger. Helt ærlig, det som kjennetegner meg som leder er at jeg er ganske usikker. Innimellom er det litt krevende å stole på egne vurderinger og tørre det, men jeg har tro på at det å være ydmyk og noe mer usikker og ikke være hovmodig i situasjoner er lurt. Jeg liker å se på problemstillinger med et annet blikk og liker å se på andre måter å løse utfordringer på. Det gjør sikkert at jeg innimellom kan være ganske krevende,  jeg pusher på knapper folk ikke er så glad i å pushe på, men som innimellom kan være ganske utfordrende.  

Når vi bærekraftmålene innen 2030?  

–Nei, med den takten vi har nå er det helt åpenbart at vi ikke gjør det. Men at vi kan gjøre det tror jeg virkelig på, men det spørs om vi våkner i tide.  

Hva skal til, organisasjoner og skikkelig handling?  

Det handler jo om å stemme frem de riktige politikerne, men også krav som stilles. Det er modige ledere. Både i form av eiere og styrende organer, ledelse og engasjerte medarbeidere, men også en befolkning som setter krav til de virksomhetene som opererer i de samfunnene vi vil ha. Hva slags type samfunn ønsker vi i fremtiden? Både miljømessig, styringsmessig og sosialt. Hvordan ønsker vi at verden skal se ut? Og det handler jo om å stemme frem de riktige politikerne, men også krav som stilles. Bruke sin egen stemme til å si i fra.