Halvert matsvinnet

Mills var første norske produsent til å halvere matsvinnet.

Går foran i arbeidet med matsvinn – allerede kuttet 50%

I 2017 ble 385 000 tonn mat kastet i Norge. Verdien på dette matsvinnet er beregnet til 22 milliarder norske kroner. Tallene gjelder bare matindustrien, butikk, hotell, kantine og forbruker, og ikke landbruket, sjømatindustrien og offentlige virksomheter. At matsvinn er en stor bærekraftsutfordring er det ingen tvil om, men det representerer også 22 milliarder muligheter.

Mills har allerede halvert matsvinnet, men jobber videre

Mills var første norske produsent til å halvere matsvinnet, og har med det innfridd bransjeavtalen og bærekraftsmål 12 og delmål 3. De har innfridd målet hele 12 år før tiden. Ifølge dem selv er det et resultat av systematisk arbeid over tid, som fortsetter selvom de har nådd målet allerede.

– Det viktigste vi i Mills jobber med fremover nå, er å tilby sunnere produkter, smartere emballasje og å redusere matsvinnet.

–Nå har vi en forventning at vi gjennom UN Global Compact kan delta i samarbeidsprosjekt som gir helt konkrete løsninger på bærekraftsutfordringer. Vi vil ha med oss flere fra matbransjen, for sammen kan vi finne nye løsninger som gir stor effekt, sier Emilie Olderskog, bærekraftssjef i Mills.

Mills er et ganske ferskt medlem i UN Global Compact, og har en klar ambisjon med medlemskapet:

–Grunnen til at vi gjorde det (meldte oss inn), er at vi tror at dette blir en av Norges viktigste arenaer fremover når det gjelder dialog og endring på tvers av bransjer, sier Emilie Olderskog.

Hva har Norge og bransjen forpliktet seg til når det gjelder matsvinn?

En tredjedel av all mat som produseres i verden blir aldri spist, og i Norge går hver åttende handlepose med mat rett i søpla. En rapport fra FNs klimapanel, som ble lansert i august 2019, slår fast at vi må ha en mer bærekraftig matproduksjon om vi skal nå bærekraftsmålene. Som land har Norge forpliktet seg til bærekraftsmålene. Mål 12 og delmål tre om ansvarlig forbruk og produksjon sier at verdens matsvinn skal halveres innen 2030. I tillegg har den norske matbransjen inngått en bransjeavtale med myndighetene om tilsvarende reduksjon av matsvinn. Fra avtalen ble inngått i 2015, har matsvinnet i Norge fra produsenter, grossister og butikker blitt redusert med 13 prosent. Men fortsatt er det mange milliarder kroner som går rett i søpla.

Dugnad for matsvinn – 22 milliarder i muligheter

Mills er et godt eksempel til etterfølgelse for resten av bransjen. Men vi trenger at flere tar tak, ikke bare for å redusere sitt eget svinn, men i tillegg gjør forretning ut av alt matsvinnet. Derfor inviterer UN Global Compact nå hele bransjen og aktører som jobber med mat, både direkte og indirekte til å møtes, for å se på muligheter for reduksjon av matsvinn gjennom hele kjeden fra bonde til forbruker. Nøkkelen kan være samarbeid og et felles digitalt system for mat, produksjon og svinn.

–Rundt 20 store norske selskaper og en del mindre har allerede vist interesse for å bli med i en løsningsplattform på sirkulære forretningsmodeller. Interessen for å treffes på tvers og samarbeide på feltet mat er stor. Som FN-organisasjon kan vi samle alle for et mer bærekraftig næringsliv. Men det er bransjen, tilstøtende sektorer og andre aktører som må gjøre selve jobben, sier Kim Gabrielli, direktør i UN Global Compact Norge.

Bærekraftstips rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev