Kommunikasjon av Climate Ambition Accelerator

Å delta i opplæringsprogrammet er et konkret steg mot en mer bærekraftig virksomhet – det er verdt å kommunisere!

Denne kommunikasjonspakken er kun beregnet for bruk av UN Global Compacts norske medlemsbedrifter som deltar i 2024–2025 Climate Ambition Accelerator-programmet. Innholdet kan fritt brukes i medlemsbedriftens egen kommunikasjon.

Når du bruker innholdet i materialpakken i kommunikasjon og sosiale medier, husk å nevne UN Global Compact Norges kanaler. Du finner UN Global Compact Norge lokalnettverk på LinkedIn.

UN Global Compact Norges kommunikasjon

UN Global Compact Norge vil kommunisere om Climate Ambition-programmet på sosiale medier på sine LinkedIn kanaler når programmet starter 12. juni 2024. Publikasjonene inneholder navnene på selskapene som er involvert i programmet.

Kommunikasjon av deltakende bedrifter

Vi oppfordrer deltakende bedrifter til å kommunisere om opplæringsprogrammet i egne kanaler.
Kommunikasjon om programmet skal ikke deles før 12. juni 2024!
Bilder og tekstmateriale finnes i dette dokumentet. Du finner mer informasjon om programmet her.

Eksempelinnlegg – Example posts

Eksempel 1: Starte programmet

[Bedriftsnavn] deltar i klimaprogrammet Climate Ambition Accelerator! Programmet tilbyr støtte for å sette vitenskapsbaserte klimamål #SBT.

Opplæringsprogrammet er utformet for å ruste bedrifter med kunnskapen og ferdighetene de trenger for å sette vitenskapsbaserte klimamål på 1.5 °C – og baner vei for netto nullutslipp innen 2050.

#ClimateAmbition #UnitingBusiness

Example 1: Participation in the programme

[Company name] is participating the Climate Ambition Accelerator!

The Climate Ambition Accelerator is a programme designed to equip companies with the knowledge and skills they need to accelerate progress towards setting science-based emissions reduction targets aligned with the 1.5℃ pathway, setting them on a path towards net-zero emissions by 2050.

#ClimateAmbition #UnitingBusiness

Eksempel 2: Starte programmet

[Ditt firmanavn] er valgt ut for for å delta i UN Global Compact Norge sitt klimaprogram Climate Ambition Accelerator! De neste månedene skal vi lære om utslippsberegning og vitenskapsbaserte klimamål.

#ClimateAmbition #UnitingBusiness

Example 2: Starting the programme

[Your company name] has been selected for Global Compact Norway’s climate ambition programme! In the next few months, we will learn about emissions calculation and science-based climate targets.

#ClimateAmbition #UnitingBusiness

Eksempel 3: Fullført programmet

Vi har fullført opplæringsprogrammet Climate Ambition Accelerator sammen med [antall selskaper] Nordiske selskaper!

[Bedriftsnavn] fikk kompetansen og verktøyene for å ta klimaarbeidet vårt til et nytt, enda mer ambisiøst nivå.

#UnitingBusiness #ClimateAmbition

Example 3: Completing the program

We have completed the Climate Ambition training program together with [number of companies] a Norwegian companies!

[Company name] received support and tools from the program to take our climate work to a new, even more ambitious level.

#UnitingBusiness #ClimateAmbition

Bilder for kommunikasjon og sosiale medier