Går sammen for å løfte lokalt næringsliv

Publisert 08.04.2020 av UNGC Norge

Pandemien bringer med seg flere alvorlige utfordringer, som 400.000 registrerte arbeidssøkere hos NAV og mange bedrifter som står i fare for å dukke under. Småbedrifter, lokale forretninger og spisesteder kan være særlig utsatt. FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, UN Global Compact Norge, Idean Norway og Schibsted går derfor sammen om å løfte fram lokalt næringsliv.

Ansattte i Idean Bergen fikk en god idé de bestemte seg for å gjennomføre på eget initiativ: å lage en digital plattform for å løfte fram lokale forretninger. Oversikten består av lokale forretninger og bedrifter, som nå tilbyr levering eller har gjort andre kreative tiltak for å sikre videre drift; Oslo, Bergen og Stavanger er først ut og flere byer er på vei. Der kan man se en oversikt over alt fra spisesteder, butikker, utsalg og tjenesteleverandører som ulikt vis holder åpent gjennom krisen.  

Frivillig lokalt initiativ 

Initiativet kom opprinnelig fra designere i Idean Norway. støtter også Schibsted med gratis markedsføring, mens UN Global Compact Norge støtter opp om initiativet i sine kanaler. Noen av de ansatte ved Bergenskontoret til Idean fant ut at de ville gjøre noe for å støtte det lokale næringslivet på frivillig basis. Derfor laget de oversikten over åpne og tilgjengelige forretninger og serveringssteder i byene Oslo, Bergen og Stavanger. En av de ivrigste pådriverne er Hans Haugli: 

 Det er viktig å bruke vår kreativitet og kompetanse til å gjøre noe for lokalt næringsliv og lokalsamfunnene våre i krisetid. Vår visjon er å designe for et bedre samfunn, sier Haugli, som til vanlig er Kreativ direktør i Idean. 

Bærekraftig næringsliv  

Små, lokale bedrifter har dårligere forutsetninger for å klare seg gjennom krisen, og det er avgjørende av alle i nærheten støtter dem så godt man kan. Bærekraftsmål 11 om bærekraftige byer og samfunn og bærekraftsmål 8 om arbeidsplasser og økonomisk vekst er særlig aktuelle i denne sammenhengen. 

Vi går sammen for at det lokale næringslivet skal løftes fram og overleve. Skal vi komme oss gjennom krisen, må vi også bygge for tida etterpå. UN Global Compact støtter lokale initiativ, som bidrar til nye og innovative forretningsmodeller og samtidig bygger lokalsamfunn i tråd med bærekraftsmålene, sier Kim N. Gabrielli, direktør i UN Global Compact Norge. 

 

Om UN Global Compact Norge:  

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Over 10.000 bedrifter i 160 land er medlemmer. UNGC har nærmere 170 norske medlemmer. Norgeskontoret åpnet i september 2019 med Kim N. Gabrielli som direktør. UN Global Compact Norge oppfordrer næringslivet til å implementere bærekraftsmålene og FNs ti prinsipper for ansvarlig næringsliv i egen drift og virksomhet 

 

Om Idean 

Idean er et globalt designbyrå med mer enn 700 medarbeidere fordelt på 22 studioer. Som en del av Capgemini arbeider Idean med designdrevet endring og innovasjon i skjæringspunktet mellom strategi, teknologi og kreativitet. Idean Norway består av 60 designere, teknologer og strateger fordelt på studioer i Bergen, Oslo og Stavanger. Leder for Idean Norway er Thordur Arnason.