Vesentlig.no – finn ut hvor din bedrift har størst påvirkning

Vesentlig.no er et gratis verktøy utviklet for å hjelpe små og mellomstore bedrifter med å gjennomføre en forenklet dobbel vesentlighetsanalyse. Verktøyet består av en stegvis prosess for å kartlegge, vurdere og prioritere bedriftens påvirkninger på miljø, arbeidsmiljø og samfunn samt kartlegge eksterne faktorer som kan påvirke bedriften. Verktøyet er utviklet i et samarbeid mellom Stiftelsen Miljøfyrtårn og UN Global Compact Norge, med støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.

Ved å bruke Vesentlig.no kan man kartlegge bedriftens vesentlige påvirkninger. For små og mellomstore bedrifter kan vesentlighetsanalysen bidra til å skape forståelse for hvordan man kommer i gang med bærekraftsarbeidet eller gi ny kunnskap for å videreutvikle det. Verktøyet kan benyttes uavhengig av bransje.

Analysen består av å kartlegge bedriftens påvirkninger på klima og miljø, styring, arbeidsmiljø og samfunn, og ved å kartlegge eksterne faktorer som kan påvirke virksomheten. Etter en vurdering av alvorlighetsgrad og omfang av påvirkningene skal man også få innspill fra relevante interessenter. Til slutt får man en matrise og en prioritert liste etter påvirkningsmuligheten bedriften har til å håndtere vesentlige påvirkninger som bedriften har identifisert gjennom analysen. Det er et godt utgangspunkt for å utvikle konkrete mål og planlegge effektive tiltak for bærekraftsarbeidet.

For spørsmål om verktøyet, ta kontakt med prosjektleder i UN Global Compact Norge:

Grace-Anne Stensrud
E-post: grace-anne.stensrud@globalcompact.no

Les mer