Vesentlig.no

Vesentlig.no er et nytt og gratis verktøy utviklet for små og mellomstore bedrifter (SMBer). I verktøyet gjennomfører bedrifter en vesentlighetsanalyse som hjelper dem å identifisere og prioritere vesentlige påvirkninger på miljø, arbeidsmiljø og samfunn. Verktøyet er utviklet i samarbeid mellom Stiftelsen Miljøfyrtårn og UN Global Compact Norge, med støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.

Det kan oppleves krevende å lykkes med bærekraftig omstilling. For små og mellomstore bedrifter kan Vesentlig.no bidra til å skape forståelse for hvordan man kommer i gang med bærekraftsarbeidet eller gi ny kunnskap for å kunne videreutvikle det. Ved å bruke Vesentlig.no kan man kartlegge bedriftens vesentlige påvirkninger, men også få ideer til innovasjon og forretningsmuligheter.

Vesentlig.no er et bransjeuavhengig digitalt vesentlighetsverktøy. Analysen består blant annet av kartlegging av bedriftens påvirkninger på miljø og samfunn, og en kartlegging av eksterne faktorer som kan påvirke virksomheten. Etter en vurdering av alvorlighetsgrad og omfang av påvirkningene skal bedriften også få innspill fra omgivelsene som påvirker og blir påvirket av virksomheten. Til slutt vil bedriften sitte igjen med en prioritert liste over vesentlige områder den kan gjøre mer bærekraftige. Det er et godt utgangspunkt for å utvikle konkrete mål og planlegge effektive tiltak for bærekraftsarbeidet.

For spørsmål om verktøyet, ta kontakt med prosjektleder i UN Global Compact Norge, Grace-Anne Solvang.

E-post: grace-anne.solvang@globalcompact.no

Les mer