Regjeringens topplederforum for bærekraftsmålene

UN Global Compact Norge er fast medlem av regjeringens topplederforum for bærekraftsmålene. Forumet er en arena for utvikling av omforent kunnskapsgrunnlag og en felles forståelse av sammenhengen mellom bærekraftsmålene og de dilemmaer, målkonflikter og interessemotsetninger som ligger innebygd i agenda 2030.

Forumet legger til rette for at ulike aktører kan samarbeide om å nå bærekraftsmålene. Det skal gi råd og anbefalinger til organisasjoner, næringsliv, forskning og myndigheter. Topplederforumet møtes inntil 3 ganger i året hvert møte har ulike temaer.

Tidspunkt for møter og tema deles i våre kanaler når de fastsettes.

Til hvert møte inviterer vi med en toppleder fra våre medlemmer. Topplederen får delta i dialog med sentrale regjeringsmedlemmer og organisasjoner som representerer bredden av det norske samfunnet. Vi ønsker dialog med våre medlemmer om møtenes tematikk og tar imot innspill. Nominasjoner av toppleder sendes til medlem@globalcompact.no.Vi har følgende kriterier for utvelgelse av toppleder til deltakelse i forumet:

• Kandidaten må være CEO/daglig leder eller styreleder

• Tematisk fokus for møtet må være en integrert del av selskapets kjernevirksomhet og selskapet tilhører bransjen(e) det gjelder. Temaet på møtet 26. mai er sirkulærøkonomi

• Topplederen er fra et selskap som har markert seg positivt og/eller er bærekraftsleder innen egen bransje

• Topplederen er fra et selskap, med en strategi som bygger konkret på bærekraftsmålene

• Lengde på selskapets medlemskap og omfang av engasjement i UNGCs aktiviteter kan vektlegges

 

Ved spørsmål, kontakt politisk rådgiver Thomas Campbell på thomas.campbell@globalcompact.no.