Why climate change and human rights are a business issue

Anstendig arbeid og økonomisk vekst Innovasjon og infrastruktur Stoppe klimaendringene Samarbeid for å nå måleneUnderstreker den sentrale rollen næringslivet spiller i om den globale temperaturens økning kan begrenses til 1,5° C innen 2050. Identifiserer nøkkelutfordringer som bedrifter bør ta under vurdering når det kommer til klimaendringer og menneskerettigheter, som klimaflyktninger, menneskehandel, krav fra investorer og konsekvensene av å ikke handle.