UNGC Høringsinnspill næringsutvikling og innovasjon Vestland.