Undersøkelse av barrierer og muligheter for å skalere grønn innovasjon i Norge

Anstendig arbeid og økonomisk vekst Innovasjon og infrastruktur Samarbeid for å nå målene70 norske bedrifter og investorer har svart på hva de mener hindrer dem, og hva som hjelper dem for å lykkes med skaleringen av grønne forretningsmuligheter. Undersøkelsen er utarbeidet av EY på vegne av NVCA, Nysnø, Investinor og UN Global Compact Norge:
  • Norske bedrifter løfter uklar næringspolitikk som viktigste barriere for skalering av grønn innovasjon. 
  • Investorene påpeker mangel på gode prosjekter som en barriere, mens bedriftene ser ikke på det som hovedproblemet. 
  • Både investorer og bedrifter peker på lave eller negative inntekter og kapitalrisiko som utfordringer.  
  • Bedriftene peker på kompetansemangel hos investorene som den nest største barrieren. Ingen av investorene i undersøkelsen identifiserer egen kompetanse som et problem.