UN Global Compact Norges høringsinnspill til Åpenhetsloven