UN Global Compact Norges foreløpige innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmåleneEn oversikt over UN Global Compact Norges foreløpige innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene. Gitt til "bærekraftsminister" kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup ved besøk 7. september 2020.