UN Global Compact Norges foreløpige innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmåleneEn oversikt over UN Global Compact Norges foreløpige innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene. Gitt til «bærekraftsminister» kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup ved besøk 7. september 2020.