The Decade to Deliver: A Call to Business Action

Bærekraftige byer og samfunnVerdens hittil største studie på bærekraft og toppsjefer I nærigslivet. Mer enn 1000 toppsjefer fra 21 industrier i 99 land vurderer fortiden, nåtiden og fremtiden for bærekraftig business. Fremgang, barrierer og muligheter. Temaene er blant annet toppsjefers innsikt i klimahandling, likestilling og matindustrien i endring.