Sirkulær karbonøkonomi– gjenbruk av CO2-utslipp som klimaløsning?

Ansvarlig forbruk og produksjon Stoppe klimaendringeneGjenbruk av karbonutslipp til plast, drivstoff og kjemikalier. En analyse av muligheten for gjenbruk av karbon som klimaløsning, og karbonets plass i den sirkulære økonomien.