Scaling Finance for the Sustainable Development Goals«Scaling Finance for The sustainable Development Goals» handler om hvordan man kan dekke finansieringsgapet for bærekraftsmålene.