Raising the Bar: Exploring the Science Based Targets initiatives progress in driving ambitious climate action

Ren energi for alle Stoppe klimaendringeneSelskaper med vitenskapsbaserte klimamål går foran og baner vei for nye måter å gjøre business og drive systematisk endring i den globale økonomien. De implementerer merkbare utslippskutt i sin drift og verdikjede, som igjen katalyserer fornybar energi generering og fører kapitalstrømmer til løsninger for fremtiden. Les hvordan din bedrift kan gjøre det her.