Kommunene må med!Nasjonal rapport om kommunens rolle for en bærekraftig næringsutvikling   UN Global Compact, FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, har i partnerskap med BDO, utarbeidet denne rapporten for å rette søkelys på kommunens rolle i en bærekraftig omstilling av næringslivet. Formålet har dermed vært å kartlegge synspunkter fra bedrifter over hele Norge og undersøke hva de trenger fra deres kommune i omstillingen.