Innspill fra løsningsplatform for sirkulære og karbonnøytrale forretningsmodeller

Anstendig arbeid og økonomisk vekst Innovasjon og infrastruktur Bærekraftige byer og samfunnOppsummering av UN Global Compact Norges innspill til pågående policyutvikling og nasjonal strategi for sirkulærøkonomi.