Høringsinnspill til statsbudsjett (Utenriks- og forsvarskomiteen)