Høringsinnspill til tilleggsproposisjon (Utenriks- og forsvarskomiteen)