Høringsinnspill til tilleggsproposisjon (Næringskomiteen)