Høringsinnspill til tilleggsproposisjon (Kommunal- og forvaltningskomiteen)