Høringsinnspill til tilleggsproposisjon (Energi- og miljøkomiteen)