Høringsinnspill til Klimaplan 2021-2030 fra UN Global Compact NorgeUN Global Compact Norge mener det er gledelig at regjeringen legger frem en helhetlig og langsiktig plan som tar sikte på å redusere utslipp frem mot 2030 i tråd med nasjonale og internasjonale klimamål. Ambisiøse mål krever tiltak. Tiltak som gir svar på hvordan vi over tid kan redusere utslipp, opprettholde et velfungerende næringsliv og tilby velferd til befolkningen. UN Global Compact Norge foreslår bla. en nasjonal investeringsplan for bærekraftig finans og et rammeverk for grønne statsobligasjoner.