Høringsinnspill PerspektivmeldingenBærekraftig kompetanse, grønn statsobligasjon, utfordringer og muligheter tilknyttet norsk og europeisk CO2 avgift er UN Global Compact Norges hovedinnspill til regjeringens Perspektivmelding.