Høringsinnspill Nordområdemeldingen 18.01.2020I diskusjonen om bærekraftig og grønt skifte i nordområdene og Nord-Norge får av naturlige årsaker diskusjonen om «vern» av skjøre hav- og naturområder mye plass. Det er riktig og på sin plass. Imidlertid mener vi at det er behov for å sette et enda sterkere søkelys på bærekraft som businessmulighet. For tar vi ikke den økonomiske muskelen og motivasjonen i næringslivet i bruk, vil vi ikke få til de enorme endringene, som vi nå står ovenfor globalt og i nord. I meldingen løfter regjeringen dette perspektivet, men vi mener at dette ytterligere må styrkes. Det grønne, sosiale og bærekraftige skiftet gir en mengde muligheter for næringslivet i Norge og i Nord-Norge. Det er avgjørende at nordområdemeldingen, også er en melding for Nord-Norge for å sikre fremtidens næringslivs rammebetingelser og arbeidsplasser. Det blir derfor helt avgjørende at nordområdepolitikken trekker opp tilstrekkelige tiltak for små og mellomstore bedrifter, som utgjør de aller fleste bedrifter med hovedkontor i Nord-Norge.