CEO statement for renewed global cooperationDe globale utfordringene verden nå står ovenfor som pandemi, klimakrise, sult og ekstremvær er helt avhengige av godt, globalt samarbeid på tvers av land, kontinenter og mellom stater, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner. Derfor samles det nå inn underskrifter fra toppledere over hele verden om fornyet globalt samarbeid. Underskriftene overleveres FNs generalsekretær Antonio Guterres under FNs generalforsamling.