ABELIAS OMSTILLINGSBAROMETER: SATSER NORGE FOR LITE PÅ KUNNSKAP?