Norgesturné

I opptakten til kommunestyre- og fylkestingsvalget inviterer UN Global Compact Norge til Norgesturné med dialogmøter over hele Norge, fra nord til sør. Målet er å bidra til å sette viktige lokale næringspolitiske saker knyttet til bærekraft på agendaen, samt sette fokuslokale myndigheters rolle i omstillingen

Bakgrunn for prosjektet

Norsk næringsliv spiller en sentral rolle i arbeidet med å oppnå bærekraftsmålene. Det er en økende forståelse av at bærekraftig omstilling oppnås mest effektivt ved godt samspill mellom lokale myndigheter og næringsliv. Norge er et langstrakt land med sterke næringsmiljøer som er fordelt over hele landet. Norske kommuner har dermed en spesiell rolle som tilrettelegger og utvikler for næringslivet.

I den globale CEO-studien, utarbeidet av Accenture og UN Global Compact, kommer det frem at 91% av administrerende direktører mener at deres rolle er å beskytte lokalsamfunnene i regionene de opererer i. Vi ser et økende fokus på lokale myndigheters rolle i bærekraftig utvikling, hvorpå KS og NHO arbeider aktivt for å styrke samarbeidet mellom kommuner og næringslivet. Dette fokuset gjenspeiles også i intensjonsavtalen om klimapartnerskap med næringslivet, mellom næringsdepartementet, klima- og miljødepartementet, NHO, KS, med flere.  

Norgesturnéen består hovedsakelig av politiske debatter og arbeidsmiddag. Temaene vil variere fra by til by, og avhenge av det politiske landskapet i hver enkelt by.

Norgesturné datoer

  • Tromsø, 30.-31. mars 2023
  • Bodø, 22. mai 2023
  • Bergen, 19. juni 2023
  • Kongsberg, 21. juni 2023
  • Stavanger, høsten 2023
  • Trondheim, høsten 2023