Kommunene må med!

Nasjonal rapport om kommunens rolle for en bærekraftig næringsutvikling

UN Global Compact har i partnerskap med BDO utarbeidet denne rapporten for å rette søkelys på kommunens rolle i en bærekraftig omstilling av næringslivet. Formålet har vært å kartlegge synspunkter fra bedrifter over hele Norge og undersøke hva de trenger fra deres kommune i omstillingen.

To tredjedeler av de 169 delmålene til FNs bærekraftsmål kan kun nås gjennom lokal og regional handling. Det betyr at kommunesektoren er en nøkkelaktør i omstillingen av samfunnet. Kommuner kan innta flere roller i arbeidet for en bærekraftig utvikling. Disse inkluderer blant annet rollen som samfunnsutvikler, støttespiller, arealplanlegger og innkjøper.
Last ned rapporten her

 

  • Det vil i den kommende tiden bli lagt inn regionale rapporter.

 

Kontakt oss

Presseansvarlig

Kontakt oss

Fungerende direktør regioner