Jakten på bærekraftsmetoden

Fra KPI-analyse til forretningsmuligheter Møre og Romsdal fylkeskommune, OiER/U4SSC, KPMG Pure Sustainability, UN Global Compact Norge og Framtidslaben Norge inviterer næringsliv og kommuner til å være med på et banebrytende pilotprosjekt. Gjennom prosjektet skal vi finne faktiske løsninger på lokale bærekraftsutfordringer, til det beste for både næringslivet og samfunnet.  

Møre og Romsdal ønsker å ta en tydelig rolle i å utvikle et bærekraftig samfunn. Utfordringene vi løser i dette prosjektet er derfor basert på KPI målingene for bærekraftige og smarte byer og (U4SSC) som er gjennomført i Ålesund, Molde og Kristiansund.

Prosjektet er delt inn i fem digitale sesjoner:

 • Onsdag 25. november kl. 09:00-12:00:
  • Introduksjon til metodikk & innsikt i utfordringer
 • Torsdag 26. november kl. 09:00-12:00:
  • Identifisering av rotårsaker & presentasjon av andre prosjekter for inspirasjon
 • Torsdag  3. desember, kl. 12:00-15:00
  • Identifisering av mulige løsninger
 • Torsdag 10. desember, kl. 09:00-12:00
  • Presentasjon av mulige løsninger
 • Det vil også gjennomføres en digital samling i mindre grupper mellom 3.-10. desember
  • Utarbeidelse av presentasjon til bruk i samlingen 10. desember

Påmelding til prosjektet her

Bærekraftsverksted 25.-26. november, 3. og 10. desember

  Velg ett område å jobbe med.

Prosjektet tar utgangspunkt i tre mulighetsrom

Disse områdene representerer utfordringer hvor vi tror det finnes forretningsmuligheter gjennom innovativ samhandling mellom næringslivet og offentlig sektor.

1) Bærekraftsmål 5 & 8: Lønnsgap – For hver krone en mann i fylket tjener, vil en kvinne tjene et sted mellom 60 og 70 øre. Dette påvirker ikke bare likestilling, men også økonomi. Hva skal til for å gjøre noe med lønnsgapet?

2) Bærekraftsmål 6: Vann og avløp – byene har et høyt vannforbruk og mye vann forsvinner mellom renseanlegg og forbruker.

3) Bærekraftsmål 12: Avfallshåndtering og sirkulærøkonomi – en stor andel av avfallet vårt går til forbrenning. Hvordan kan vi redusere, gjenbruke og utnytte avfallet vårt på en bedre måte?

 

Digitalt bærekraftsverksted

Pilotprosjektet skulle opprinnelig bli holdt i Ålesund, men på grunn av gjeldende smittesituasjon og de tilhørende restriksjonene har vi digitalisert det hele. Da det vil være krevende å sitte to dager å kommunisere gjennom en skjerm, har vi også bestemt oss for å dele opp prosjektet i fire kortere samlinger på 3 timer per samling. 

Innovasjonsarbeidet i dette pilotprosjektet skal foregå i to dimensjoner:

1) Produkt- og tjenesteinnovasjon, og

2) Prosessinnovasjon, dvs. nye samarbeidsformer og/eller behov for regulatoriske og/eller systemiske/strukturelle endringer.

Felles for begge dimensjonene, er at formålet er å skape forretningsmuligheter, enten på kort eller lengre sikt.

Samarbeid er nøkkelen

FNs bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene – utfordrer tradisjonelle måter å arbeide på, regulatoriske rammer og samhandling mellom myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn. Ikke minst blir også samarbeid bedrifter seg imellom utfordret.

Aktørene bak pilotprosjektet

Sparebanken Møre er en viktig partner i prosjektet og er den som finansierer pilotprosjektet. Ansvarlig for gjennomføring av prosjektet er OiER/U4SSC i samarbeid med KPMG Pure Sustainability som er ansvarlig for prosjektledelse, metode, prosess mv. UN Global Compact Norge er en viktig samarbeidspartner i pilotprosjektet og Framtidslaben Norge vil være et knutepunkt og arena for prosessen.

 

Nærmere om aktørene som står bak pilotprosjektet

Sparebanken Møre er det ledende finanshuset på Nordvestlandet. Banken sin historie strekker seg mer enn 175 år tilbake i tid. Helt siden den gang har en viktig del av bankdriften vært å bidra til utviklingen av lokalsamfunnet. Dette står like sterkt den dag i dag. Banken skal være en pådriver for lokal skaperglede, slik at regionen fortsetter en bærekraftig utvikling fremover.

OiER er en internasjonal NGO etablert i 1947 med formal å støtte internasjonale økonomiske relasjoner og etablere internasjonale relasjoner gjennom å implementere globale bærekraftige prosjekter.

United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) er et FN initiativ koordinert av ITU, UNECE og UN-Habitat og støttet fra en rekke andre FN-organisasjoner. U4SSC Implementation Programme (U4SSC-IP) støtter implementering av prosjekter og partnerskap for å bygge smarte og bærekraftige byer over hele verden.

KPMG er et internasjonalt nettverk av revisjons- og rådgivningsselskaper med mer enn 219.000 medarbeidere over hele verden i 147 land. I Norge har KPMG ca. 1200 medarbeidere fordelt på 25 kontorer.

Framtidslaben Norge  – U4SSC ip er ein del av FNs program for smarte og berekraftige byar – United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC ip). Framtidslaben har partnarskap mellom aktørar frå privat næringsliv, akademia og offentleg sektor. Målet er å bidra til å nå FNs berekraftsmål.

Møre og Romsdal består av 26 kommuner og har til sammen ca. 265 tusen innbyggere.

Ålesund kommune har ca. 66 tusen innbyggere. Ålesund er Norges største fiskerihavn, Norges tredje største containerhavn og Norges fjerde største eksporthavn. En rekke større bedrifter, særling knyttet til maritim sektor har virksomhet i Ålesund. Ålesund lufthavn er lokalisert på Vigra utenfor Ålesund.

Molde kommune har ca. 32 tusen innbyggere. Molde er administrasjonssted for Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen har sitt regionskontor i byen. Fylkessykehuset ligger også i Møre og Romsdal. Kommunen har også flere industribedrifter og har egen flyplass fem kilometer utenfor Molde sentrum.

Kristiansund kommune har ca. 24 tusen innbyggere. Kommunen består av flere øyer og har fastlandsforbindelse via Atlanterhavstunnelen og Atlanterhavsveien. Kristiansund har lufthavn; Kvernberget. Mye av næringslivet i dag er knyttet til olje- og gassvirksomheten på Haltenbanken, men også skipsbygging, fiske- og fiskeforedling har vært viktige næringer.

 

Utvalgt tematikk

Kontakt oss

Leder for de regionale satsingene