Live: Ja takk, begge deler? Bærekraft og arbeidsrelevans i utdanningene

Tiden fram til 2030 er knapp. Bærekraftsmålene fordrer nye og styrkede partnerskap for å nå målene - både globalt, nasjonalt og lokalt. Hvordan kan akademia og arbeidslivet dra mer nytte av hverandre?

 • 15:30  Introduksjon 
 • 15:33  Innledning fra Margareth Hagen (UiB)
 • 15:35  Innledning fra Kim Gabrielli (UNGCN)
 • 15:40  Foredrag fra Sveinung Jørgensen (NHH) og Lars Jacob Tynes
 • 15:55   Panel 1: Kim Gabrielli, Margareth Hagen og Siren Sundland (SPV)
 • 16:25  Innledning fra Statsråd Henrik Asheim
 • 16:35  Panel 2: Andreas Trohjell (NSO), Kristin Vinje (NOKUT), Statsråd Henrik Asheim 
 • 17:00  Avslutning  

Denne våren kommer Regjeringen med en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene, og en stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning. Kan det økte fokuset på bærekraft og arbeidsrelevans hos norske universiteter og høyskoler sees i sammenheng?

UN Global Compact, FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, spør hva som skal til for at flere studenter får tilgang til arbeidslivet under studiene, og for at arbeidslivet får tilgang på flere studenter som kan utfordre de i en mer bærekraftig retning.

Om SDG konferansen
Den fjerde nasjonale Bærekraftskonferansen i Bergen (SDG Conference Bergen) avholdes 10. til 12. februar 2021, og er i regi av Universitetet i Bergen. Her møter universitets- og høyskolesektoren i Norge, beslutningstakere, frivillige organisasjoner, næringsliv, fagbevegelse og andre for et kritisk blikk på hvordan sektoren skal jobbe med Bærekraftsmålene. Les om den forrige konferansen som fant sted i februar 2020, og se fullstendig program og registrering til konferansen.

Innledere og paneldeltagere:

 • Henrik Asheim, Statsråd for forskning- og høyere utdanning
 • Kristin Vinje, Administrerende direktør i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
 • Kim Gabrielli, Administrerende direktør i UN Global Compact Norge
 • Margareth Hagen, Rektor ved Universitetet i Bergen (UiB)
 • Andreas Trohjell, Leder av Norsk Studentorganisasjon (NSO)
 • Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole (NHH)
 • Lars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole (NHH)
 • Siren Sundland, Konserndirektør i Sparebanken Vest

Spørsmål eller andre henvendelser kan rettes til arrangementsansvarlig Oda Bjerkan.

Kontakt oss

Arrangementansvarlig