#HoldOssAnsvarlige Kampanje og mediepakke

Bli med i kampanjen: Hold Oss Ansvarlige

Vi inviterer medlemmer til å dele sitt engasjement i UN Global Compact Norge og deres forpliktelse til de Ti Prinsippene for ansvarlig næringsliv og arbeid med å nå bærekraftsmålene ved å delta i Hold Oss Ansvarlig kampanjen. Selv om bruk av kommunikasjon for å fremme bærerkaftsarbeidet i en virksomhet kan være et verdifullt verktøy, er det viktig at det ikke bare blir med kommunikasjonen, men at man knytter det til klare mål, strategier og handling.

Hold Oss Ansvarlige kampanjen har som mål å gjøre nettopp dette, og vi inviterer dere til å dele en til tre av virksomhetens handlinger som vil ha en målbar positiv innvirkning på bærekraftsmålene, i tråd med de Ti Prinsippene til United Nations Global Compact i en video med deres øverste leder. Handlingene må støttes av en mål, dato og informasjon om hvor man kan fnne resultatene av handlingen, for eksempel ved å vise til deres Communication on Progress (CoP) rapport, som ligger åpent for alle på UN Global Compact sin medlemsoversikt.

Vitenskapsbaserte klimamål, konkrete handlingsplaner og tiltak er noen eksempler av det som kan trekkes frem i videoen. Kampanjen og hashtaggen #HoldOssAnsvarlig ber deres interessenter om å holde dere ansvarlig for engasjement og lovnader, og er en påminnelse om at den årlige “Communication on Progress” rapporten (CoP) publiseres digitalt og er en måte for interessenter å sjekke fremgangen og status på deres arbeid.

Vi oppfordrer til å spille inn en video med deres øverste leder der hun/han forteller om en til tre av virksomhetens handlinger som vil ha en målbar positiv innvirkning på bærekraftsmålene i tråd med de de prinsippene, der det avsluttes med å be om å bli holdt ansvarlig. Deres bidrag kan deles via kommunikasjonskanalene dere ønsker, for eksempel sosiale medier, nettstedet og interne kanaler. Dere er velkomne til å bruke kampanjens grafikk og eksemplet som du kan se i mediepakken nedenfor.

Read the english version here.

 

 

Hva betyr det å bli holdt ansvarlig?

Premisset for å bli med i kampanjen er at tiltakene/handlingene dere fremmer er helt konkrete og blir rapportert åpent på. Dette gjøres gjennom Communication on Progress (CoP) rapporten, samt integrering av bærekraft i dine eksisterende rapporteringsmetoder. Vi anbefaler å bruke standarder som Science Based Targets, der man kan få verifisert sine mål av et uavhengig forskerteam og få bekreftet om dette er mål som samsvarer med det oppdatert klimavitenskap viser at må til for å nå Paris-avtalen.

Vi vet at medlemmene våre er på forskjellige nivåer og stadier av bærekraftsrapportering, så du er velkommen til å tilpasse kampanjen slik at den passer der du er. Hvis du for eksempel er ny innen bærekraft, kan du oppgi hva du vil implementere i løpet av det kommende året og henvise leserne til CoP, som inkluderer en måling av resultatene. På sikt håper vi alle våre medlemmer kan rapportere om bærekraft på et avansert nivå.

Retningslinjer

TILTAK
Velg  1    3  tiltak  virksomheten  din  jobber  med som har en målbar positiv innvirkning på de Ti Prinsippene  og  bærekraftsmålene.  Langsiktige mål, for eksempel å bli klimanøytrale innen 2050, kan  brytes  ned  i  kortsiktige  handlinger,  som  å redusere  direkte  klimautslipp  med  ti  prosent årlig.

Disse tiltakene bør være:
– Konkrete
– Målbare
– Oppnåelige
– Aktuelle
– Tidsbundet

TIDSLINJE
Hver handling må ha en dato for fullføring, ideelt sett innen 1-2 år. For eksempel datoen for din neste årsrapport.

MÅL
Handlingene må være kvantitativt målbare. Når det er aktuelt, er standarer som Science Based Targets initiative (SBTi) og andre vitenskapsbaserte klimamål er veldig fint å trekke frem her.

RAPPORTERING
Hver handling må vise til et sted hvor du kan finne fremtidige resultater, som deres neste Communication on Progress rapport.

FØLGE OPP
Rapporter om resultatene av handlingen din på måldatoen for fullføring. Alle Communications on Progress rapporter er offentlig og tilgjengelig online på UN Global Compacts nettsted, og kan med fordel linkes til i deres kommunikasjonskanaler.

Mediepakke

Du er velkommen til å synliggjøre deres konkrete bærekraftsengasjement og medlemskap i UN Global Compact Norge ved hjelp av dette mediesettet. Vi har utarbeidet grafikk- og tekstmaler du kan bruke på sosiale medier, nettsider eller andre plattformer.

Eksempeltekst
Vi har satt oss vitenskapsbaserte klimamål og jobber nå bla. med å redusere utslipp knyttet til vår leverandørkjede (Scope-3) med ytterligere 15% til neste år fra dagens nivå. Vi har laget en handlingsplan og satt nye retningslinjer for rekruttering der målet er at minst 50% av lederstillinger som rekrutteres skal være kvinner.  #HoldOssAnsvarlig, og se resultatene i vår årlige UN Global Compact «Communication of Progress” rapport i april 2022.

Tagg oss
Kontoer:
Facebook – @UNGlobalCompactNorge
Twitter – @GlobalCompactNO
LinkedIn – @UN Global Compact Norge

Hashtag: #HoldOssAnsvarlige

Grafikk:
Vi anbefaler at du lager din egen grafikk som fremhever dine spesifikke forpliktelser, men du er
velkommen til å bruke noen av følgende forhåndsinnstilte rammer og bilder.

Kontakt oss

Kommunikasjonsansvarlig