Bli med på Nordisk Møte 2023!

UN Global Compact Nordisk Møte 2023 arrangeres av UN Global Compact Network Danmark i samarbeid med de lokale nettverkene i Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark.  Dette er en gyllen mulighet til å knytte bånd med ledende aktører fra Norden. Blant høydepunktene er innlegg fra profilerte ledere som Jacob Aarup-Andersen fra Carlsberg Group, Peder Tuborgh fra Arla Foods, Ester Baiget fra Novozymes og Karen Ellemann fra Nordisk ministerråd.   Nordiske selskaper står ofte ut som pionerer innen bærekraft, spesielt når man sammenligner med bedrifter fra andre deler av verden. Vårt kollektive engasjement innen miljø, sosialt ansvar og god styring har gitt oss et solid rykte globalt. Sammen er vi sterke, og når Nordens aktører går sammen, har vi kraften til å påvirke på en skala som strekker seg langt ut over våre grenser.  Dette Nordiske UN Global Compact Møtet blir det 5. møtet som er arrangert mellom nordiske lokale nettverk av UN Global Compact.  

Hva kan du forvente?

I løpet av to innholdsrike dager vil vi fokusere på å bygge sterkere bånd mellom nordiske aktører. Målet er å utveksle innsikter og beste praksis som kan fremme felles mål. 

Møtet vil bli organisert i to deler: et høynivåplenum kombinert med fordypningssesjoner den 14., etterfulgt av workshop-stil fordypningssesjoner parallelt den 15., der bedriftsrepresentanter kan velge mellom følgende temaer: 

  • Klimahandling Basert på Vitenskap i Norden: Håndtering av sentrale avkarboniseringsutfordringer 
  • Menneskerettigheter i Nordisk Forretningskontekst: Utfordringer og Beste Praksis 
  • Navigering av Dobbelt Materialitet og Egnede Tiltak: Utfordringer og Innsikt i Lyset av Kommende EU-Reguleringer 

Hvem bør delta?

Vi retter oss mot fagfolk i nordiske bedrifter som er en del av UN Global Compact. Spesielt de som har ekspertise innen de temaene som diskuteres. 

PROGRAM

14.November

10.00 – 11.00: Innsjekking og nettverksbygging 

11.00 – 11.05: Velkommen v/ Sara Krüger Falk, administrerende direktør ved UN Global Compact Network   Danmark 

11.05 – 11.25: Forening av nordisk styrke for felles fremgang innen bærekraft v/ Jacob Aarup-Andersen, administrerende direktør i Carlsberg Group 

11.25 – 11.50: Bedrifters bærekraft v/ Andreas Rasche, Professor, assosiert dekan ved Copenhagen Business School 

11.50 – 12.15: Innsikt i prioriterte emner innenfor Nordisk ministerråd v/ Karen Ellemann, generalsekretær i Nordisk ministerråd 

12.15 – 13.35: Lunsj og nettverksbyggingssesjoner 

13.35 – 13.55: Beste praksis v/ Peder Tuborgh, administrerende direktør i Arla Foods 

13.55 – 14.15: Beste praksis v/ Ester Baiget, administrerende direktør i Novozymes 

14.15 – 14.45: Pause og nettverksbygging 

14.45 – 15.15: Nordisk SDG-rapport: Bærekraftstatus i nordiske bedrifter 

15.15 – 15.45: Plenumsdebatt 

15.45 – 16.15: Pause og nettverksbygging 

16.15 – 16.45: Praktikeres råd: Eksempler på nordiske bærekraftssamarbeid 

16.45 – 17.00: Oppsummering av dag 1 v/ Sara Krüger Falk 

 

På kvelden vil det arrangeres en middag for deltakerne på møtet.

 

  15. November

8.30 – 9.00: Ankomst og kaffe 

9.00 – 9.15: Velkommen og introduksjon til dypdykk-sesjoner v/ Sara Krüger Falk, administrerende direktør ved UN Global Compact Network Danmark 

9.15 – 12.30: Dypdykk-verksteder: Se beskrivelser nedenfor (deltakerne deles inn i grupper som jobber samtidig gjennom sesjonen) 

12.15 – 13.15: Lunsj og nettverksbyggingssesjoner 

13.15 – 13.30: Hovedpunkter fra dypdykk-verkstedene 

13.30 – 14.00: Nordisk drivkraft – hvor står vi i Norden? v/ LN Eds 

14.00 – 14.15: Takk og farvel v/ Sara Krüger Falk 

Dypdykk-sesjoner – Beskrivelser

Vitenskapelig basert klimahandling i Norden: Håndtering av nøkkelutfordringer med avkarbonisering 

Nordiske selskaper er i forkant når det gjelder klimahandling. De representerer for øyeblikket over 10% av SBTi-forpliktede selskaper globalt, og mange av disse har allerede satt mål om netto nullutslipp som skal nås i løpet av de neste tiårene. Denne utviklingen forventes å fortsette ettersom klimahandling blir omsatt til fast lovgivning og konkrete krav fra investorer. 

Imidlertid er reduksjon av utslipp vanskelig og krever langsiktige strategiske beslutninger, investeringer og avveininger, samt nøye håndtering av interessenter og data. 

Målet med denne workshopen er at klimaspesialister fra nordiske selskaper skal knytte kontakter og diskutere nøkkelutfordringer og muligheter knyttet til avkarbonisering, som hjelper med å nå vitenskapelig baserte mål. I workshopen, sammen med klimaeksperter, vil vi dykke ned i hva man bør og ikke bør gjøre når man utvikler en ambisiøs klimastrategi og delta i diskusjoner om beste praksis. Du vil bli plassert i små diskusjonsgrupper og bedt om å identifisere og diskutere vanlige utfordringer i din nåværende klimastrategi og hvordan du kan takle dem. 

Temaer kan inkludere engasjement av leverandører, tilgjengelighet og kvalitet av data for «scope 3», fornybar energikilde, sirkulære løsninger og mer. 

 

Menneskerettigheter i den nordiske forretningskonteksten: Utfordringer og beste praksis 

Dybdelæringsøkten om menneskerettigheter har som mål å gi kunnskap og utforske de unike utfordringene knyttet til menneskerettigheter som bedrifter i Norden står overfor. Den vil tilby en plattform for deltakere å dele beste praksis, engasjere seg i interaktive diskusjoner, og få innsikt i effektive strategier for å integrere menneskerettigheter i bedriftsdriften. Dette bygger også på erfaringene fra Business & Human Rights Accelerator, som ble lansert i Finland, Sverige og Danmark i 2023. Verkstedet vil understreke viktigheten av å respektere og fremme menneskerettigheter som en grunnleggende del av bærekraftig og ansvarlig forretningsdrift. 

Chatham House-reglene vil gjelde for alle diskusjoner, noe som sikrer konfidensialitet og et trygt miljø for deling. 

  

Navigering av dobbel materialitet og grundig granskning: Utfordringer og innsikt i lys av kommende EU-reguleringer 

Den nye EU-lovgivningen om bærekraftsrapportering krever at større selskaper i stor grad forbedrer sin bærekraftsytelse og rapportering. Dette krever økt involvering fra interessenter, forbedret datautveksling mellom leverandører og investorer, samt økt åpenhet. I dette verkstedet vil vi diskutere hvordan «Communication on Progress» (CoP) rammeverket kan hjelpe selskaper med å møte disse kravene. 

Vi vil se nærmere på hvordan CoP relaterer seg til den nye «Corporate Sustainability Reporting Directive» (CSRD) og «European Sustainability Reporting Standards» (ESRS), og hvordan CoP kan brukes som et verktøy for engasjement av leverandører, ytelse og datautveksling. Vi vil også se på hvordan selskaper kan samarbeide innenfor sin forsyningskjede for å levere styrkede prosesser for grundig granskning og en solid tilnærming til dobbel materialitet. 

Verkstedet vil fungere som en plattform for deltakerne til å dele og diskutere beste praksis og få innsikt i effektive strategier for å integrere bærekraft i kjernevirksomheten og engasjement av forsyningskjeden. Du vil bli plassert i små diskusjonsgrupper og bedt om å identifisere og diskutere vanlige utfordringer innen bærekraftsrapportering og hvordan du kan håndtere dem i henhold til gjeldende regulering. 

Kontakt oss