Bærekraftlaboratoriet

Universitetet i Oslo og UN Global Compact Norge har utviklet et tverrfaglig og innovativt studieemne: Bærekraftlaboratoriet. Dette samarbeidet er et laboratorium for utvikling av nye læringsformer og måter å styrke samarbeidet mellom akademia og arbeidsliv. I emnet vil studenter få innsikt i hvordan bedrifter jobber med bærekraft og bidra til å finne løsninger på konkrete bærekraftsrelaterte problemstillinger i bedriftene. 

Fjorårets prosjekter

Høsten 2023 fikk UiO-studenter bryne seg på bærekraftsrelaterte problemstillinger i samarbeid med  Sparebank1 Sørøst-Norge og Rakkestad Næringsråd. Studentene jobbet med alt fra vesentlighetsanalyse til å lage en rapport på ESG-implementering. Bærekraftskonferansen presenterte studentene løsningsforslag på problemstillingene og delte erfaringene de hadde fått gjennom arbeidet. Løsningsforslagene fra studentene har på forskjellige måter bidratt til bedriftenes bærekraftsarbeid. Les mer om fjorårets Bærekraftskonferanse fra vår LinkedIn-post her

Ønsker din bedrift å delta i Bærekraftlaboratoriet høsten 2024?  

Ta kontakt med Grace-Anne Stensrud dersom du ønsker å delta med din bedrift eller har noen spørsmål.
E-post: grace-anne.stensrud@globalcompact.no. 

Les mer