Bærekraftlaboratoriet

Universitetet i Oslo og UN Global Compact Norge har utviklet et tverrfaglig og innovativt studieemne: Bærekraftlaboratoriet. Dette samarbeidet er et laboratorium for utvikling av nye læringsformer og måter å styrke samarbeidet mellom akademia og arbeidsliv. I emnet vil studenter få innsikt i hvordan bedrifter jobber med bærekraft og bidra til å finne løsninger på konkrete bærekraftsrelaterte problemstillinger i bedriftene. 

Fjorårets prosjekter

Høsten 2022 fikk UiO-studenter bryne seg på bærekraftsrelaterte problemstillinger i samarbeid med Vålerenga Fotball Elite, Sopra Steria og Sparebank1 Sørøst-Norge. Studentene jobbet med alt fra tiltaksplan for avfallshåndtering, vesentlighetsanalyse, til å lage en rapport på ESG-implementering. På den nyoppstartede Bærekraftskonferansen presenterte studentene løsningsforslag på problemstillingene og delte erfaringene de hadde fått gjennom arbeidet. Løsningsforslagene fra studentene har på forskjellige måter bidratt til bedriftenes bærekraftsarbeid. Les mer om fjorårets prosjekter her.

Ønsker din bedrift å delta i Bærekraftlaboratoriet?  

 Vi er i dialog med flere bedrifter som ønsker å være med i Bærekraftlaboratoriet høsten 2023, men det er fremdeles noen få plasser igjen. Ta kontakt med Grace-Anne Solvang dersom du ønsker å delta med din bedrift eller har noen spørsmål.
E-post: grace-anne.solvang@globalcompact.no. 

Les mer