Vi snakker Transformasjon! Hvorfor og hvordan vi fortsatt kan nå Bærekraftsmålene

Vi inviterer til debatt om hvorfor og hvordan vi fortsatt kan nå bærekraftsmålene.

Tidspunkt

14. aug
Kl. 11:30 - 12:30

Arrangør

UN Global Compact Norway, Sparebanken Sør

Hvem kan delta?

UN Global Compact er FNs næringslivsinitiativ og verdens største bedriftsnettverk for bærekraft og ansvarlig forretningspraksis. Vi inviterer til debatt om hvorfor og hvordan vi fortsatt kan nå bærekraftsmålene.

I følge med et internasjonalt team med forskere og eksperter kan det fortsatt la seg gjøre å oppnå de 17 bærekraftsmålene. Professor og anerkjent TED-speaker, Per Espen Stoknes, forklarer hvorfor og hva som kreves, og vi diskuterer hvordan et ambisiøst næringsliv skal gjennom en rekordrask transformasjon for å bidra til vår tids viktigste snuoperasjon. Boken Stoknes er medforfatter for, “Earth for All”, er både en motgift mot fortvilelse og en veiviser for en bedre fremtid. Om du misliker realisme, håp og pågangsmot, bør du unngå dette arrangementet!

For å nå 2030-målene må norsk næringsliv gjennomgå en transformasjon. Som en del av dette arbeidet har UN Global Compact Norge gått sammen med noen av Norges ledende bedrifter for å lage en veileder for konkret og bærekraftig omstilling. Målet med veilederen er å gi bedrifter og investorer anbefalinger og verktøy på konkrete veikart for omstilling.

Paneldebattdeltagere oppdateres fortløpende. For mer informasjon, klikk her.

Medvirkende

  • Oda Bjerkan, Konstituert daglig leder, UN Global Compact Norway
  • Per Espen Stoknes, Førsteamanuensis – Institutt for ledelse og organisasjon, BI
  • Alfred Bjørlo, Stortingsrepresentant, Venstre

Språk: Norsk

Meld deg på

Tidspunkt:

14. aug

Arrangør:

UN Global Compact Norway, Sparebanken Sør

Hvem kan delta?