Fremgangsmeldingen (Communication on Progress – CoP) – Plattformen åpnes

Fremgangsmeldingen (basert på 2023 data) er obligatorisk for alle som ble bedriftsmedlemmer i 2023 og tidligere. Plattformen er åpen for innlevering fra 1 april til 31 juli 2024.

Tidspunkt

1. apr
31. jul

Arrangør

UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

Hvert år skal alle deltakende bedrifter og organisasjoner i UN Global Compact svare på et spørreskjema om sitt arbeid med de ti prinsippene for ansvarlig næringsliv og de 17 bærekraftsmålene.

 

Tre trinn

Framdriftsrapporten bestå av følgende: 

  • En uttalelse fra virksomhetens administrerende direktør som uttrykker fortsatt støtte til UN Global Compact og bekrefter en vedværende forpliktelse til de ti prinsippene 
  • Et spørreskjema med spørsmål om selskapets handlinger knyttet til de ti prinsippene og bærekraftsmålene. Skjemaet er strukturert i 5 seksjoner: styresett, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. 

En universell rapporteringsperiode hvert år som vanligvis finner sted mellom 1. apr og 31. juli. Logg inn for å levere fremgangsmelding her på Dashboard. Trykk på «CoPs» tab og så den grønne knappen.

Lær mer på vår fremgangsmelding nettside: her.

Meld deg på

Tidspunkt:

1. apr
31. jul

Arrangør:

UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

Påmelding