Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

God infrastruktur er en forutsetning for en bærekraftig fremtid