Norsk teknologinæring og vekstselskaper – Hemmer mangelen på kompetanse og skala vekstkraften?