Næringsutvikling i regionene: Hvordan skape sysselsetting og involvere samfunnet i omstillingsprosesser?