Kraftmangel i horisonten: Hva kan vi gjøre for å sikre kraftoverskudd?