Abelias Omstillingsbarometer 2023 – Norges Veivalg mot Bærekraft og Konkurransekraft