Hvem styrer UN Global Compact? - UN Global Compact Norway

Hvem styrer UN Global Compact?

Her får du svaret på hvem som sitter i styret, hvem som sitter i sekretariatet i UN Global Compact lokalt og globalt, og hvilken rolle FNs generalsekretær har.

UN Global Compact (UNGC) er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. Med over 10.000 bedriftsmedlemmer globalt er det verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Det er ikke bare en organisasjon for bedrifter. Det er i stor grad også en organisasjon av bedrifter fordi styret både globalt og i Norge først og fremst består av medlemsbedrifter. Styret bestemmer hva sekretariatet skal gjøre. Her får du svaret på hvem som sitter i styret, hvem som sitter i sekretariatet i UN Global Compact nasjonalt og globalt, og hvilken rolle FNs generalsekretær har.

Styret i UN Global Compact Norge

Styret i UN Global Compact Norge består av representanter fra våre medlemmer. Det er store og små bedrifter og aktører som jobber med næringsliv fra hele landet. Bedriftene representerer ulike sektorer og bransjer som sjømatnæring, forskning, resirkulering, mat, og finans:

 • Wenche Grønbrekk, Cermaq, styreleder
 • Bente Næss, Asplan Viak
 • Eli Bleie Munkelien, Innovasjon Norge
 • Henrik Munthe, Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Jan Atle Ellingsen, Bergen Plastics
 • Sigurd Vildåsen, Sintef
 • Tor Helmersen, Investinor
 • Hanne Rønneberg
 • Nils Einar Aas, Retura
 • Melanie Moore, Wilhelmsen Holding
 • Amar Bokhari, Bokhari
 • Emilie Olderskog, Mills

Sekretariatet i UN Global Compact Norge

Sekretariatet er de som jobber på norgeskontoret og driver den daglige driften i organisasjonen.

Direktør Kim Noguera Gabrielli har bygget opp norgeskontoret fra start. Før han kom til UN Global Compact Norge, var han assisterende generalsekretær i UNICEF Norge. Mer om Gabriellis bakgrunn her. Gabrielli leder det daglige arbeidet, og er ansiktet utad for UNGC Norge.

Line Karlsen er medlemsansvarlig, og sørger for at alle medlemmer har informasjonen de trenger og svarer på deres spørsmål. Line sørger også for at nye medlemmer blir meldt inn og at alle betaler årsavgiften. Her kan du lese mer om å være medlem i UN Global Compact.

Pernille Røe er Kommunikasjonsansvarlig. Hun sørger for at sosiale medier er oppdatert med hva som skjer i UN Global Compact og på bærekraftsfeltet. Hun tilrettelegger også slik at norske medier får informasjon når det skjer noe interessant eller vi har noe viktig å fortelle.

Knut Moestue er ansvarlig for «Fremtidens næringsliv», som er det digitale businessmagasinet og podkasten til UN Global Compact Norge. Han jobber også med å tilpasse medlemskapet for nåværende og nye medlemmer.

Sekretariatet har også fem studentmedarbeidere fra NHH, BI og IE Business School i Madrid som koordinerer mange av medlemsaktivitetene. Sturla Henriksen og Erik Giercksky, som leder UN Global Compacts globale arbeid på havområdet og tilhører vårt hovedkontor i New York, er også samlokalisert med oss i Oslo.

Sekretariatet i UN Global Compact Norge. Sekretariatet i UN Global Compact Norge. fra venstre: Pernille Røe, Line Karlsen og Kim Noguera Gabrielli. Foto: Moment Studio.

Hovedkontoret til UN Global Compact

Lise Kingo er CEO, eller administrerende direktør i UN Global Compact. Det har hun vært siden 2015. Før det jobbet hun i Novo Nordisk, et internasjonalt legemiddelfirma.

Resten av ledergruppen i Global Compact globalt er følgende:

 • Melissa Powell, Stabsjef
 • Sue Allchurch, leder engasjementsarbeidet
 • Ole Lund Hansen, Ansvar for de lokale nettverkene
 • Lila Karbassi, programansvarlig
 • Alex Stein, administrerende direktør for Global Compact stiftelsen
 • Olajobi Makinwa, leder for mellomstatlige relasjoner og Afrika
 • Dan Thomas, kommunikasjonssjef

FNs generalsekretær er styreleder i Global Compact

I det globale styret sitter det ikke bare bedrifter. FNs generalsekretær, som nå er Antonio Guterres, er styrets leder. Det var tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan som kunngjorde opprettelsen av UN Global Compact under World Economic Forum i 1999. Paul Polman og Bola Adesola er begge vise-styreledere. Paul Polman har vært finansdirektør i Nestlé og administrerende direktør i Unilever. Bola Adesola er administrerende direktør i Standard Chartered Bank Nigeria.

FNs Generalsekretær Antonio Guterres FNs generalsekretær Antonio Guterres er styreleder i UN Global Compact

Det globale styret i UN Global Compact

Det globale styret gir de overordnete føringene til organisasjonen, som igjen gir føringer til de lokale nettverkene, som UN Global Compact Norge. FNs generalsekretær António Guterres er styreleder i det globale styret. Selskapene som sitter i styret representerer ulike sektorer og deler av verden. Generalsekretæren i Det Internasjonale Handelskammeret (ICC), John Denton og generalsekretæren i Den Internasjonale Arbeidstakerorganisasjonen (IOE) er eksempler på toppsjefer i viktige organisasjoner. Schneider Electric, Enel SpA, Chalhoub Group, Melvin Marsh International Limited, PVH Corp er noen av eksempler på bedriftsrepresentantene. Principles for Responsible Investment (PRI), Transparency International og Global Fund for Women er andre viktige interessenter i styret.

Hvordan engasjere seg i UN Global Compact

Siden UNGC har mer enn 13.000 medlemmer globalt, sier det seg selv at de færreste får muligheten til å sitte i styret globalt. Men en god start vil være å engasjere seg mer i det lokale nettverket. Det kan man gjøre ved å delta i løsningsplattformer og nettverk. I juni hvert år avholdes generalforsamlingen i UN Global Compact Norge og styremedlemmer velges til vårt styre i Norge, det er en god inngang til å engasjere seg mer i UN Global Compact.

Kontaktskjema