Hvem styrer UN Global Compact?

Her får du svaret på hvem som sitter i styret både lokalt og globalt, hvem som sitter i sekretariatet i UN Global Compact Norge og hvilken rolle FNs generalsekretær har.

UN Global Compact (UNGC) er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. Med over 20.000 bedriftsmedlemmer globalt er det verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Det er ikke bare en organisasjon for bedrifter. Det er i stor grad også en organisasjon av bedrifter ettersom styret både globalt og i Norge først og fremst består av medlemsbedrifter. Styret i UN Global Compact Norge bestemmer hva sekretariatet skal gjøre. Her får du svaret på hvem som sitter i styret globalt og nasjonalt, hvem som sitter i sekretariatet i UN Global Compact Norge og hvilken rolle FNs generalsekretær har.

Styret i UN Global Compact Norge

Styret i UN Global Compact Norge består av representanter fra våre medlemmer. Det er store og små bedrifter og aktører som jobber med næringsliv fra hele landet. Bedriftene representerer ulike sektorer og bransjer som sjømatnæring, byggenæringen, resirkulering, mat og finans:

 • Wenche Grønbrekk, SeaBOS, styreleder
 • Henrik Munthe, NHO
 • Melanie Moore, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA
 • Amar Bokhari, Bokhari AS
 • Line Asker, DNB (tidligere vara) 
 • Heikki Holmås, Multiconsult 
 • Lars Erik Lund, Veidekke 
 • Live Jacob Sydness, Gard 
 • Kjell S. Rakkenes, Nortura 
 • Ingrid Lomelde, Aker Offshore Wind (vara) 
 • Jon Gravråk, Bulk Infrastructure (vara) 

Generalforsamlingen er UN Global Compact Norges øverste myndighet. Alle betalende medlemmer kan delta, og har stemmerett. Generalforsamlingen avholdes årlig innen mai måned. Her kan du lese om forrige generalforsamling og her kan du lese Vedtektene våre.

Les UN Global Compact Norges strategi her.

Årsrapport for 2019 finner du her.

Årsrapport for 2020 finner du her.

Årsrapport for 2021 finner du her.

Sekretariatet i UN Global Compact Norge. Sekretariatet i UN Global Compact Norge.

Hovedkontoret til UN Global Compact

Administrerende direktør i UN Global Compact er Sanda Ojiambo. Hun tok over for Lise Kingo i juni 2020. Ojiambo var tidligere direktør for bærekraftig bedrifter og sosial påvirkning i Safaricom Plc i Kenya. Før det jobbet hun som senior manager for Safaricom og MPESA foundation i Kenya. Her ledet hun implementeringen av flere offentlig-private partnerskapsatsinger mellom Safaricom og FN-organisasjoner.

Ledergruppen i Global Compact globalt er følgende:

 • Sanda Ojiambo, administrerende direktør
 • Melissa Powell, Stabsjef
 • Sue Allchurch, leder engasjementsarbeidet
 • Ole Lund Hansen, Ansvar for de lokale nettverkene
 • Lila Karbassi, programansvarlig
 • Alex Stein, administrerende direktør for Global Compact stiftelsen
 • Olajobi Makinwa, leder for mellomstatlige relasjoner og Afrika
 • Dan Thomas, kommunikasjonssjef

FNs generalsekretær er styreleder i Global Compact

I det globale styret sitter det ikke bare bedrifter. FNs generalsekretær, som nå er Antonio Guterres, er styrets leder.

Det var tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan som kunngjorde opprettelsen av UN Global Compact under World Economic Forum i 1999. Paul Polman og Bola Adesola er begge vise-styreledere. Paul Polman har vært finansdirektør i Nestlé og administrerende direktør i Unilever. Bola Adesola er administerende direktør i Standard Chartered Bank Nigeria.

Det globale styret i UN Global Compact

Det globale styret gir de overordnete føringene til organisasjonen, som igjen gir føringer til de lokale nettverkene, som UN Global Compact Norge. FNs generalsekretær António Guterres er styreleder i det globale styret. Selskapene som sitter i styret representerer ulike sektorer og deler av verden. Generalsekretæren i Det Internasjonale Handelskammeret (ICC), John Denton og generalsekretæren i Den Internasjonale Arbeidstakerorganisasjonen (IOE) er eksempler på toppsjefer i viktige organisasjoner. Schneider Electric, Enel SpA, Chalhoub Group, Melvin Marsh International Limited, PVH Corp er noen av eksempler på bedriftsrepresentantene. Principles for Responsible Investment (PRI), Transparency International og Global Fund for Women er andre viktige interessenter i styret.

Hvordan engasjere seg i UN Global Compact

Siden UNGC har mer enn 16.000 medlemmer globalt, sier det seg selv at de færreste får muligheten til å sitte i styret globalt. Men en god start vil være å engasjere seg mer i det lokale nettverket. Det kan man gjøre ved å delta i løsningsplattformer og nettverk. I juni hvert år avholdes generalforsamlingen i UN Global Compact Norge og styremedlemmer velges til vårt styre i Norge, det er en god inngang til å engasjere seg mer i UN Global Compact.

Du kan lese mer om mer om medlemsfordeler her.

Kontaktskjema