Sustainability by Design

Sustainability by Design er et fire måneders bærekraftskurs, med fokus på design thinking for å drive innovasjon på tvers av bedrifter og organisasjoner. Kurset legger til rette for bærekraftig fremgang for både mennesker og planeten. Med dere på her!

 

PROGRAMOVERSIKT

Lær hvordan du bruker design thinking for å drive innovasjon og organisasjonsendring! I dette fire måneders kurset vil du:

 • Utforske hvordan en designprosess kan brukes for å løse utfordringer, drive bærekraftig innovasjon og organisatorisk endring.
 • Oppleve en designdrevet og praktisk innovasjonsprosess, og være rustet til å bygge inn endringsprosesser i din egen organisasjon.
 • Forstå hvordan du evaluerer og måler effekt tidlig med verktøy som fremdriver innovasjon.
 • Lær hvordan du involverer kolleger, beslutningstakere og andre interessenter i å forstå problemet, arbeide med løsninger og forankre prosessen internt.
 • Være en forkjemper for inkludering og rettferdighet gjennom å ha en bærekraftig forretningsmodell.

PRISER

Hver bedrift kan sende to deltakere til Sustainabiliy by Design

Fordeler for deltakere

 • Hands-on samarbeidslæring. Du vil gå gjennom og lære en designprosess, metoder og rammeverk for å anvende det i organisasjonen din.
 • Veiledning og coaching. Regelmessige veiledningsøkter vil bli satt opp for deg og teamet ditt for å diskutere kursmateriale, utforske identifiserte utfordringer og skape løsnigner.
 • Nettverkingsmuligheter både fysisk og online. Møt deltakere og innovatører fra andre selskaper i UN Global Compacts nettverk.
 • Besøk Designit-studioet. Forstå hvordan prosessen brukes ved å besøke Designit-studioet og observere hvordan de driver innovasjonsprosjekter og vurderer hvilken gjennomslagskraft ulike innovasjoner har hatt.

Fordeler for bedrifter

 • Bygg inn nyskapende og samarbeidende tenkning på tvers av organisasjonen din for å dra nytte av dine eksisterende evner fullt ut.
  – Skap en kultur for samarbeid og nysgjerrighet, og lag tverrfunksjonelle team som kan generere konkrete resultater via av ukonvensjonelle tiltak.
  – Benytt samarbeidsteknikker fra workshops for å legge til rette en gjensidig forståelse og etablere konsensus for problemer og løsninger samt generere ideer.
  – Sørge for at du er godt forberedt slik at innovasjons- og endringsprosesser lykkes.
 • Benytt metoder som prioriterer bærekraftig endring og som genererer løsninger som er tilgjengelige, rettferdige og inkluderende.
  – Bruk etnografisk metodikk til å utføre kontekstuell forskning og avdekke folks kjernebehov.
  – Mål ringvirkningene ved å både ta tak i og ikke ta tak i utfordringen(e).
  – Lær å lage prototyper og teste både produkter og scenarier for å teste ideer tidlig og unngå sløsing med ressurser.
  – Evaluer den umiddelbare og langsiktige effekten av endring.

Kvalifikasjonskrav

Bedriftene må være medlem av UN Global Compact eller villig til å bli med for å delta i programmet, samt oppfylle følgende kriterier:

 • Må forplikte seg til å iverksette tiltak som øker fremdriften for å nå bærekraftsmålene.
 • Utnevne to ansatte som deltar i programmet og påfølgende arrangementer, samt en «ambassadør» på ledernivå som følger programutviklingen, gir støtte ved behov, og deltar i arrangementene som holdes på høyt nivå.

Programmet holdes av

 

 

 

Som et erfarent innovasjonsselskap med kreativitet i kjernen av vår virksomhet, arbeider vi i skjæringspunktet mellom strategi, design, markedsføring og teknologi.

Fra innsikt og strategi til distinkte designkonsepter for alle bransjer, formater og kanaler, er hele vår kreative tjeneste er satt opp for å takle de vanskeligste utfordringene.

TIDSLINJE FOR PROGRAM

MELD DIN INTERESSE

Hvis du har spørsmål eller ønsker å registrere deg for programmet er du velkommen til å sende en e-post til medlem@globalcompact.no eller meld deg på direkte her.