Sustainability by Design

Dette design thinking-kurset er et fire måneders bærekraftkurs laget for å møte behovet for innovativ tenkning på tvers av virksomheter og organisasjoner. Kurset legger til rette for bærekraftig fremgang for både menneskeheten og planeten. Meld dere på her!

Programoversikt

Lær hvordan du bruker design thinking for å drive innovasjon og organisasjonsendring! I dette fire måneders kurset vil du:

 • Utforske hvordan en designprosess kan brukes for å løse utfordringer; drive bærekraftig innovasjon og organisatorisk endring.
 • Oppleve en designdrevet og praktisk innovasjonsprosess, og være rustet til å bygge inn endringsprosesser i din egen organisasjon.
 • Forstå hvordan du evaluerer og måler effekt tidlig med verktøy som fremdriver innovasjon.
 • Lær hvordan du involverer kolleger, beslutningstakere og andre interessenter i å forstå problemet, arbeide med løsninger og forankre prosessen internt.
 • Være en forkjemper for inkludering og rettferdighet gjennom å ha en bærekraftig forretningsmodell.

 

PRISER

Kompetanseprogram for bærekraft 2022

Fordeler for deltakere

 • Hands-on samarbeidslæring. Du vil gå gjennom og lære en designprosess, metoder og rammeverk og anvdende det i organisasjonen din.
 • Veiledning og coaching. Regelmessige veiledningsøkter vil bli satt opp for deg/teamet ditt for å diskutere kursmateriell og samskape tilnærminger til dine definerte utfordringer.
 • Veiledning. Regelmessige veiledningsøkter satt opp for deg og teamet ditt for å diskutere kursmateriellet, utforske identifiserte utfordringer og samskape løsninger.
 • Nettverkingsmuligheter både fysisk og online. Møt andre deltakere og innovatører fra andre selskaper i UN Global Compacts nettverk.
 • Besøk Designit-studioet. Forstå hvordan prosessen brukes ved å besøke Designit-studioet og observere hvordan de driver innovasjonsprosjekter og vurderer hvilken gjennomslagskraft ulike innovasjoner har hatt.

Fordeler for bedrifter

 • Bygg inn nyskapende og samarbeidende tenkning på tvers av organisasjonen din for å dra nytte av dine eksisterende evner fullt ut.
  – Skap en kultur for samarbeid og nysgjerrighet, og lag tverrfunksjonelle team som kan generere konkrete resultater via av ukonvensjonelle tiltak.
  – Benytt samarbeidsteknikker fra workshops for å legge til rette en gjensidig forståelse og etablere konsensus for problemer og løsninger samt generere ideer.
  – Sørge for at du er godt forberedt slik at innovasjons- og endringsprosesser lykkes.
 • Benytt metoder som prioriterer bærekraftig endring og som genererer løsninger som er tilgjengelige, rettferdige og inkluderende.
  – Bruk etnografisk metodikk til å utføre kontekstuell forskning og avdekke folks kjernebehov.
  – Mål ringvirkningene av både å ta tak i og ikke ta tak i utfordringen(e).
  – Lær å lage prototyper og teste både produkter og scenarier for å teste ideer tidlig og unngå sløsing med ressurser.
  – Evaluer den umiddelbare og langsiktige effekten av endring.

Kvalifikasjonskrav

For å ta del i dette programmet kreves det at bedriften er medlem av UN Global Compact Norge, samt oppfylle følgende kriterier:

 • Er medlem av UN Global Compact, eller villig til å bli medlem.
 • Må forplikte seg til å iverksette tiltak mot å nå bærekraftsmålene
  Villig til å utnevne tre representanter som deltar i programmets aktiviteter.

Programmet holdes av

 

 

 

Som et erfarent innovasjonsselskap med kreativitet i kjernen av vår virksomhet, arbeider vi i skjæringspunktet mellom strategi, design, markedsføring og teknologi.

Fra innsikt og strategi til distinkte designkonsepter for alle bransjer, formater og kanaler, er hele vår kreative tjeneste er satt opp for å takle de vanskeligste utfordringene.

Meld din interesse 

UN Global Compact Norge lanserer «Design Thinking in Sustainability» i september 2022. Hvis du har spørsmål eller ønsker å registrere deg for programmet er du velkommen til å sende en e-post til medlem@globalcompact.no